Demcon stapt met nieuw bedrijf in energietransitie

Technologie-ontwikkelaar en –producent Demcon heeft een nieuw bedrijf opgericht: Demcon Energy Systems. Het bedrijf gaat oplossingen bedenken om efficiënte en duurzame energiesystemen te creëren om zo een bijdrage te leveren aan de energietranisitie

In het kort

  • Demcon heeft een nieuw bedrijf opgericht dat zich gaat bezighouden met de energietransitie: Demcon energy systems.
  • Door samen te werken met partners uit de hele energieketen, wil Demcon een bijdrage leveren aan de energie-opgave die voor ons ligt.

Global Goal

global goal icon

“Wij beschouwen het complete energiesysteem als ons speelveld, van opwekking en opslag tot omzetting en gebruik. Zo kunnen we efficiënte decentrale oplossingen ontwikkelen die de hele energieketen bestrijken. Daarvoor combineren we het systeemdenken met onze brede mechatronische ervaring en multiphysics expertise, om energetische processen volledig te doorgronden. Wij willen snappen wat er gebeurt, om van daaruit een optimaal systeem te bouwen”, legt Toon Hermans, managing director van Demcon energy systems uit.

Schone energiedrager

De waterstofeconomie is een van de takken van sport waar Hermans en zijn team zich op gaan richten. “Waterstof is een schone energiedrager – bij ‘verbranding’ komt naast elektriciteit alleen water vrij – die duurzaam met wind- of zonne-energie kan worden geproduceerd. Toepassingen liggen in brandstofcellen, bijvoorbeeld voor elektrische auto’s, en op termijn mogelijk in de vervanging van ons aardgas. Demcon werkt onder meer aan electrolyzers, die elektriciteit omzetten in waterstof. Wij richten ons nu op het hart van de electrolyzer, de stack, waar de elektrolysereactie plaatsvindt.”

Batterijtechnologie

Als energie eenmaal is opgewekt, moet het worden opgeslagen. Batterijen en accu’s stijgen de prijzen van grondstoffen en dreigt zelfs schaarste. Demcon energy systems gaat werken aan innovaties in batterijtechnologie, meldt Hermans. “Daarvoor willen wij onze chemisch-fysische competenties nog verder uitbreiden. We werken bijvoorbeeld aan batterijen op basis van lithium die een hogere opslagcapaciteit hebben dan de bestaande. En ook in innovatieve materialen zien we kansen. Zo investeerde Demcon begin dit jaar in Eurekite, een spin-off van de Universiteit Twente. Eurekite heeft een nieuw flexibel keramisch vezelmateriaal uitgevonden, voor een breed scala aan toepassingen, van batterijen en elektronica tot olie- en gasfiltratie. Hiervoor gaat Demcon nieuwe productietechnologieën ontwikkelen.”

Succesvol in de markt

Hermans: “Met andere partijen werkt het aan hoogwaardige batterijen voor mobiliteitstoepassingen. Denk aan organisaties en ondernemingen die elk een deel van de energieketen bestrijken en bedrijven die gespecialiseerd zijn in de serieproductie van componenten van energiesystemen. Samen kunnen we innovaties in Nederland en Europa ontwikkelen en succesvol in de markt zetten als bijdrage aan de energietransitie.”

Datum: 5 november 2021 |

Bron tekst: Decmon |

Auteur: Maaike Thüss

Lees meer over #energietechnologie