B Corp Twente: betekenisvol ondernemen en de hefboomwerking

Saxion Conscious Businesslab en Eshuis Accountants en Adviseurs zijn de initiatiefnemers van B Corp Twente. “Inmiddels is een tweede groep ondernemers van start gegaan”, zo vertelt Mark de Lat, partner bij Eshuis. “Daarmee hebben we tot doel een niet te stoppen beweging te realiseren van betekenisvol ondernemen”. “Ook Eshuis zelf is sinds een jaar actief bezig met de B Corp-methodiek”, zo vertelt zijn collega Evelyn Landhuis.

In het kort

  • De businessmodellen van bedrijven kunnen meer en meer worden benut om maatschappelijke impact te creëren.
  • Daarom is BCorp Twente opgericht. Een keurmerk voor ondernemers die naast winst, ook mens, milieu en maatschappij als uitgangspunt nemen en dus betekenisvol ondernemen.
  • Inmiddels zijn een twintigtal organisaties verdeeld over twee groepen enthousiast aan de slag gegaan met B Corp en staan initiatieven op stapel om het concept Bcorp Twente ‘te exporteren’ naar de regio’s Zwolle en de Achterhoek.

Global Goal

global goal icon

Inmiddels zijn een twintigtal organisaties verdeeld over twee groepen enthousiast aan de slag gegaan met B Corp en staan initiatieven op stapel om het concept B Corp Twente ‘te exporteren’ naar de regio’s Zwolle en de Achterhoek.

De bakker eet zijn eigen brood

 “Met de leer-werk-doesessies die we samen met Saxion inhoud geven, brengen we ondernemers met elkaar in gesprek en zetten we elkaar aan tot actie om met de eigen businesmodellen bij te dragen aan sociale, ecologische, maatschappelijke en economische waarde. Eshuis is daarbij niet alleen aanjager van B Corp, maar ook deelnemer. De bakker eet zijn eigen brood. Als we onze relaties motiveren betekenisvoller te ondernemen, dan hebben we zelf ook nog stappen te zetten”, zo vertelt Evelyn.

Meervoudig impact creëren

Inmiddels is er binnen Eshuis een B Corpteam gevormd bestaande uit Martijn Evers (controller), Lisa Meijer (HRM), Evelyn (projectleider) en Mark (initiatiefnemer). Dit team bouwt voort op de door Bas Hooge Venterink (afstudeerder van Saxion) uitgevoerde nulmeting. “We zijn nu voortvarend aan de slag om de inzichten uit deze nulmeting door te vertalen naar concrete acties, waarmee we meervoudige waardecreatie én impact willen maken. Acties die variëren van het verduurzamen van ons inkoop- en mobiliteitsbeleid tot een initiërende rol richting onze (inter)nationale brancheorganisatie”, zo benoemt Mark de stappen die zijn gezet.

Net die ene stap verder kijken

“We merken dat het hulpmiddel B Corp ons op scherp zet. Dat we net die ene stap verder kijken. Daarnaast dwingt het ons om thema’s als duurzaamheid zo concreet mogelijk te maken, zowel voor ons zelf als voor onze klanten”, zo duidt Evelyn de relevantie van de B Corpstandaard. “We maken daarbij zeker ook de vertaalslag naar ons dagelijks werk door klanten bijvoorbeeld te duiden op nieuwe wet- en regelgeving omtrent de energietransitie. Denk daarbij aan de verplichting dat per 1 januari 2023 kantoren moeten beschikken over energielabel C. “Het concreet maken van duurzaamheidsthema’s betekent ook dat onze collega’s worden getraind in duurzaamheidsvraagstukken die voor onze klanten relevant zijn”, zo vult Mark aan.

BCorp als basis voor impactverslaglegging

Op de vraag hoe B Corp past bij de ambitie van Eshuis geeft Mark de volgende reactie: “Het werken met de B Corpsystematiek helpt ons inhoud te geven aan onze ambitie. We combineren dit met het werken met de Duurzame Ontwikkelingsdoelen zoals geformuleerd door de VN. Onze ambitie is om opdrachtgevers te helpen elke dag succesvoller te zijn op zo’n manier dat zij impact maken op de sociaal en economische positie van de regio. We proberen opdrachtgevers uit te dagen met hun eigen businessmodel het goede te doen. Zo stimuleren we heel serieus de groei van betekenisvol ondernemen in Twente. Dit is het doel waarom we in samenwerking met Saxion de B Corp reeks zijn gestart. De B Corpstandaard houdt ons de spiegel voor en zo hebben we onze ambitie kunnen concretiseren.” Dit spiegelen ten aanzien van de B Corpstandaard is niet voor niets de basis geweest voor het recent uitgebrachte impactverslag, zo sluit Evelyn af. 

Datum: 19 oktober 2020 |

Bron tekst: Eshuis Accountants en Adviseurs |

Auteur: Twente.com

Lees meer over #economie