BCorp Twente: transformeren van businessmodellen

Saxion Conscious Business Lab en Eshuis Accountants en Adviseurs doken samen in het krachtige bedrijfsleven in Twente en richtten BCorp Twente op. “De businessmodellen van bedrijven kunnen we meer en meer aanwenden om maatschappelijke impact te maken. Wij geloven heilig in die kracht, dat door gericht samen te werken en elke dag een stap vooruit te zetten, we de wereld mooier kunnen maken”, zo vertelt Aldo van Duivenboden namens Saxion.

In het kort

  • De businessmodellen van bedrijven kunnen meer en meer worden benut om maatschappelijke impact te creëren.
  • Daarom is BCorp Twente opgericht. Een keurmerk voor ondernemers die naast winst, ook mens, milieu en maatschappij als uitgangspunt nemen en dus betekenisvol ondernemen.

Global Goal

global goal icon
Een beweging creëren

Saxion en Eshuis zijn, met dank aan een bijdrage uit de Agenda voor Twente, in het voorjaar van 2020 gestart met 12 organisaties om samen te werken aan en te leren over het realiseren van betekenisvolle businessmodellen. De ambitie is een beweging te creëren van betekenisvol gedreven ondernemers in Twente. Dit onder de titel ‘BcorpTwente’ met inzet van de zogenaamde BCorp standaard. “BCorp is het wereldwijde keurmerk voor ondernemers die naast winst ook mens, milieu en maatschappij als uitgangspunt nemen. “Wij noemen dit in BCorp Twente re-idealisme: we zien de realiteit onder ogen dat het noodzaak is CO2 te reduceren en oog te hebben voor mens, milieu en de maatschappij. En we hebben het ideaal dat we dit samen – in Twente – kunnen realiseren”, zo vertelt Aldo enthousiast.

Wereldwijde, regionale en lokale voorbeelden

Wereldwijd zijn er ruim 3350 BCorp gecertificeerde organisaties, verspreid over 71 landen en 150 industrieën.  Deze erkende voortrekkers laten zien dat het wel degelijk mogelijk is om een bestaand businessmodel te transformeren naar een model waarin een organisatie zijn verantwoordelijkheid neemt voor mens, milieu en maatschappij”, zo geeft Aldo aan. “In Nederland zijn bijvoorbeeld Tony Chocolonely en Dopper gecertificeerd en in onze provincie kun je denken aan Van Wijhe Verf, sinds kort Auping en ook in de regio: Sosialforce in Enschede.”

 

Aldo vertelt over de reden van deelname het volgende: “Als Saxion Conscious Business Lab willen we studenten uitdrukkelijk laten kennismaken met betekenisvol ondernemen. Naast de inzet van de door de Stichting Betekeniseconomie in Twente ontwikkelde Betekenisbox, geeft BcorpTwente de mogelijkheid studenten in contact te komen met echte bedrijfsvraagstukken op het gebied van integrale verduurzaming.”  

De (on)zin van certificeren

“Uit de eerste ervaringen blijkt dat de deelnemers van BCorp Twente, BCorp zien als een middel om betekenisvoller te ondernemen en zeker niet als doel op zich”, reageert Aldo op de vraag wat de relevantie is van BCorp – certificering. Door de coronamaatregelen hebben de deelnemers de afgelopen tijd met name via videoconferenties contact onderhouden. Onder andere zijn reeds gecertificeerde organisaties geïnterviewd, waarbij een aantal redenen naar voren komt om met BCorp aan de slag te gaan:

  • “Met dit hulpmiddel hebben we een integrale aanpak waarmee we naast onze circulaire ambities ook onze inspanningen ten aanzien van sociaal ondernemen een plek kunnen geven.”
  • “BCorp is een standaard van en voor het bedrijfsleven. Het is daarmee een middel om tot nieuwe businessmodellen te komen.”
  • “Het hulpmiddel geeft ons de gelegenheid onszelf tegen het licht te houden, zonder de verplichting van certificering. De ‘open source’ beschikbare – Engelstalige – vragenlijst helpt daarbij.”
  • “Het BCorp assessment heeft geholpen ‘ons verhaal’ concreter te maken om de inzichten vervolgens door te voeren in de missie, visie en strategie.” 
Op ontdekkingstocht langs de deelnemers

“Vanaf september gaan we weer ‘face to face’ van start met zowel de groep van het eerste uur als een tweede groep Twentse ondernemers. We blijven ervaringen met elkaar delen. Niet voor niets hebben we als doel ondernemers en studenten te inspireren tot betekenisvoller ondernemen, of je je nu wel of niet wilt laten certificeren. Aanmelden kan nog”, zo sluit Aldo lachend af. 

Datum: 7 juli 2020 |

Bron tekst: Eshuis Accountants en Adviseurs |

Auteur: Twente.com

Lees meer over #economie