Ook Twence vertraagt Earth Overshoot Day

Het is vandaag, 22 augustus 2020, Earth Overshoot Day. Earth Overshoot Day is de dag waarop wereldwijd alle grondstoffen op aarde voor de rest van het jaar al gebruikt zijn. 
Het begrip werd in 1970 geïntroduceerd, en sindsdien komt deze dag ieder jaar op een eerder moment. Maar dit jaar valt ‘Overschrijdingsdag’ bijna een maand later dan vorig jaar. In 2020 is dit moment door de impact van COVID-19 pandemie op menselijke activiteiten aanzienlijk vertraagd. Vanuit Twente levert Twence door CO2 af te vangen een bijdrage aan de vertraging van de overschrijding van de aarde. 

 

In het kort

  • Earth Overshoot Day is de dag waarop wereldwijd alle grondstoffen op aarde voor de rest van het jaar al gebruikt zijn.
  • Het overgrote deel van de footprint die de mens zet op de aarde is te wijten aan broeikasgassen, afkomstig van de mens.
  • De innovatie van Twence door CO2 af te vangen en her te gebruiken biedt op lange termijn een structurele oplossing voor het verminderen van de CO2-emissie.​

 

Twente is dé geleider voor slimme oplossingen van toekomstbestendige bronnen voor energie. Voor meer informatie ga naar twente.com/renewable-energy!

Global Goal

global goal icon

De wereldwijde organisatie Global Footprint Network bepaalt jaarlijks de datum van Earth Overshoot Day. Hiervoor worden complexe berekeningen verricht. De organisatie vergelijkt de jaarlijkse totale consumptie van hulpbronnen door de mensheid, met de capaciteit van de aarde om natuurlijke hulpbronnen te maken in een jaar. Daarbij wordt gebruikgemaakt van gegevens van de Verenigde Naties. 
In 2020 is onze wereldwijde ecologische voetafdruk met bijna tien procent gereduceerd van 1 januari tot vandaag. Volgens onderzoek van het Global Footprint Network werd dit grotendeels veroorzaakt doordat er minder is gereisd en gebouwd als gevolg van door COVID-19 veroorzaakte lockdowns over de hele wereld. De CO2-uitstoot daalde met 14,5 procent en het kappen van hout en andere bosproducten daalde met 8 procent.

'In het rood'

Desalniettemin toont de berekening dat ook in 2020 de mens jaarlijks 1,6 aarde per jaar gebruikt. De mens teert de aarde uit. Dit betekent dat we na vandaag, de rest van het jaar 'in het rood' staan, stelt Global Footprint Network. 
Er is meer CO2-uitstoot dan er door de bossen en oceanen kan worden opgenomen, we halen meer vis uit de zee dan erbij komt en we kappen bossen sneller dan ze kunnen aangroeien. De rest van het jaar leven we dus ‘in het rood’. Nederland overschreed op 3 mei 2020 de grens. Ons land heeft daarmee feitelijk 3 keer de aarde nodig om in de behoeftes te voorzien. Nederland staat wereldwijd hoog op de ranglijst, samen met andere Europese landen die ook in de maand mei hun Earth Overshoot Day hebben.

 

De impact van Twence

Het overgrote deel van de footprint die de mens zet op de aarde is te wijten aan broeikasgassen, afkomstig van de mens. Het afvangen en opnieuw gebruiken van CO2 is van groot belang om de opwarming van de aarde een halt toe te roepen. In 2014 introduceerde Twence de eerste installatie ter wereld die CO2 afvangt uit de rookgasreiniging van de afvalenergiecentrale en omzet naar natriumbicarbonaat (bakpoeder). Dit natriumbicarbonaat wordt gebruikt in de eigen processen om de rookgassen te reinigen. Jaarlijks gebruikt Twence 2.500 tot 3.000 ton eigen CO2. Nu is de volgende stap gezet door CO2 in vloeibare vorm te gebruiken als grondstof voor onder andere de glastuinbouw, om planten en bloemen te  laten groeien. Zo hoeft de glastuinbouw geen aardgas meer te verbranden om CO2 als groeistof te kunnen inzetten. In de nabije toekomst wil Twence grootschalige CO2 afvang realiseren voor nog meer toepassingen. Denk aan de voedselverwerkende industrie, als bouwstof voor biobrandstoffen en chemie of als toepassing in bouwmaterialen.

 

De Twence-combinatie van afvangen en hergebruik zal op lange termijn een structurele oplossing bieden om CO2-emissie in Nederland te verminderen en via hergebruik grondstoffen en sectoren te verduurzamen. Twence zet dus door te kiezen om CO2 circulair te gebruiken een belangrijke stap in de verduurzaming van de industrie en in de ontwikkeling naar een circulaire economie. Hiermee levert Twence dus een bijdrage aan de vertraging van Earth Overshoot Day.

Ambities: #MoveTheDate

Met de hashtag #MoveTheDate kan iedereen laten zien hoe ze bijdragen om Earth Overshoot Day te vertragen. 
Er zijn – voor zowel bedrijven als individueel – vele oplossingen voorhanden om Earth Overshoot Day verder te vertragen: massaal overstappen naar hernieuwbare energie, verminderen van de consumptie, kiezen voor een vleesarm dieet, overstappen naar een circulaire economie op basis van recyclage en hergebruik en bijvoorbeeld groene mobiliteit stimuleren. Als Earth Overshoot Day elk jaar 5 dagen terugschuift, kan de mens vóór 2050 leven van de hulpbronnen van één planeet. Als de CO2-uitstoot per jaar met de helft vermindert, gaat Earth Overshoot Day elk jaar met 93 dagen terug. 

Datum: 21 augustus 2020 |

Bron tekst: Twence |

Auteur: Twente.com

Lees meer over #Sustainable Communities