BCorp Twente: Denken in generaties en niet in kwartalen

B Corp als inspiratiebron voor betekenisvol ondernemen

 

“In 2010 verscheen ons eerste MVO verslag”, zo begint Bas van der Geest van Gebr. van der Geest schilder- en Vastgoedonderhoud met de beantwoording van de vraag: “Waarom doen jullie mee aan het initiatief BcorpTwente?” “Onderwerpen als innovatie en duurzaamheid zitten in het DNA van ons bedrijf”, zo vervolgt Bas gedreven. Bas neemt samen met collega ondernemers deel aan het leer-werk-doe-traject ‘BcorpTwente’, dat word georganiseerd door Saxion Conscious Business en Eshuis Accountants en Adviseurs. Een initiatief dat mede mogelijk wordt gemaakt door een bijdrage vanuit de Agenda voor Twente.

In het kort

  • De businessmodellen van bedrijven kunnen meer en meer worden benut om maatschappelijke impact te creëren.
  • Daarom is BCorp Twente opgericht. Een keurmerk voor ondernemers die naast winst, ook mens, milieu en maatschappij als uitgangspunt nemen en dus betekenisvol ondernemen.
  • Gebr. Van der Geest schilder- en Vastgoedonderhoud is een van de deelnemers, omdat het ze helpt om duurzame ontwikkelingsdoelen te vertalen naar concrete acties.

Global Goal

global goal icon

“Wij willen als bedrijf duurzaam denken én doen”, zo stelt Bas. “Of het nu gaat om de ontwikkeling en het gebruik van lijnolieverf of om Denimtex waarmee we circulair textielbehang maken van bijvoorbeeld oude jeans, we doen er van alles aan om ons zelf scherp te houden en onze sector wakker te schudden”.

Denk in generaties en niet in kwartalen

“Naast de technische innovaties waarmee we maatschappelijk impact willen maken, zijn mijn broer Dick en ik nauw betrokken bij de doorontwikkeling van onze sector. Met de rol van voorzitter van de Schildersvakopleiding die Dick vervult en mijn eigen rol in het landelijk bestuur van de FOSAG Sector Vastgoed onderhoudsbedrijven, jagen we een duurzame toekomst van onze vak aan. Daarbij beseffen we ons dat we in onze sector en in ons bedrijf moeten kijken naar meervoudige waarde. We zijn niet voor niets een familiebedrijf dat denkt in generaties en niet in kwartalen”. 

“Het is voor ons logisch om mee te doen aan BcorpTwente. De B Corp standaard helpt ons onze visie, die we ontlenen aan onder andere de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de Verenigde Naties, te vertalen naar concrete acties. Daarnaast geeft B Corp de mogelijkheid onze initiatieven extern zichtbaar en toetsbaar te maken, of anders gezegd het is een hulpmiddel in de reis naar betekenisvoller ondernemen. Dit doen we primair vanuit een intrinsieke motivatie, waarbij we merken dat onze opdrachtgevers – zeker in de publieke sector - meer en meer om onze visie gaan vragen op bijvoorbeeld de Duurzame Ontwikkelingsdoelen. Maar ook consumenten stellen terecht kritischer vragen over bijvoorbeeld de mate waarin we milieubelastend werken”.

Verder kijken dan economische waarde

De B Corp standaard biedt inzichten en instrumenten om gestructureerd meervoudige waarde te realiseren. Het biedt ons een duidelijke kapstok om onze strategische koes voor de toekomst op te baseren. Het gebruik van de eerde genoemde SDG’s dwingt ons daarbij het ‘gat in de maatschappij’ te zoeken en verder te kijken dan economische waarde en het klassieke ‘gat in de markt’. Het is bijvoorbeeld – zeker in onze sector – cruciaal om in de duurzame inzetbaarheid van onze mensen te investeren of om circulair bouwen te stimuleren. Een mogelijke B Corp certificering zien we als een ‘medaille’ die helpt om aan de buitenwereld uit te leggen wat we doen en waarom we maatschappelijk betrokken zijn. Daarbij is de weg naar certificering geen wedstrijd, want we zien dat al veel in ons DNA zit waardoor het vanzelf gaat”.

Intrinsieke motivatie als drijfveer

Als Bas B Corp vergelijkt met andere vormen van certificering zoals ISO, dan ervaart hij B Corp meer als intrinsiek omdat het structuur helpt geven aan de motivatie achter de maatschappelijke ambities van Gebr Van der Geest. Ook het feit dat het dwingt breder te kijken naar de maatschappelijke, sociale, ecologische en economische waarden, maakt het voor Bas een passend hulpmiddel. “Om breder te kijken bij de invulling van onze visie en strategie, pakken we de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de VN er bij”, zo vertelt Bas. 

“Daarmee zijn de SDG’s een bron van inspiratie en helpt B Corp de vertaalslag maken naar ons businessmodel, waarmee 1 + 1, 3 wordt. Deze SDG’s motiveren ons bijvoorbeeld om samen met collega’s uit de sector een volgende stap te zetten, zodat we duurzaamheid in de bouw daadwerkelijk realiseren. Daarbij gaat het zowel om de duurzame inzetbaarheid van de mens als om het stimuleren van de sector als het gaat om circulair bouwen”. 

 

Bas sluit af met een advies aan collega-ondernemers: “Zoek elkaar en ook mij op, want alleen in samenwerking realiseren we duurzame businessmodellen waarmee we het verschil maken”

Over BCorp Twente

BCorp is een keurmerk voor ondernemers die toetst op maatschappelijk verantwoord ondernemen. Wereldwijd zijn er ruim 2.750 ‘Benefit Corporations’ in meer dan 50 landen en 130 industrieën. In Twente zetten Saxion Conscious Business Lab en Eshuis Accountants en Adviseurs in op het ondersteunen van Twentse ondernemers, die betekenis willen geven aan hun onderneming op gebied van circulair en gericht op mens en maatschappij. Deze ondernemers startten met elkaar BCorp Twente.

Datum: 22 december 2020 |

Bron tekst: Bcorp |

Auteur: Bcorp

Lees meer over #economie