Twentse voertuigen rijden op Twents afval

Afval wordt tegenwoordig bijna dagelijks door vuilniswagens opgehaald. Daar zijn grote hoeveelheden fossiele brandstoffen voor nodig. Twence, Twente Milieu en Avia Weghorst hebben daarom de ambitie uitgesproken om een ketensamenwerking op te zetten die ervoor moet zorgen dat de voertuigen van Twente Milieu, bij Avia biobrandstof (Liquefied Bio Gas) afkomstig van Twence, kunnen tanken. 

In het kort

  • Het werkverkeer in Nederland kost veel fossiele brandstoffen
  • 3 Twentse bedrijven zetten een regionale ketensamenwerking op voor een duurzaam alternatieve brandstof
  • Bekeken wordt Twentse voertuigen kunnen gaan rijden op Twents afval

Global Goal

global goal icon
Op weg naar biobrandstof

Om de ambitie te onderstrepen tekenden de drie partijen tekenden een samenwerkingsovereenkomst, waarbij AVIA en Twence de komende maanden gezamenlijk een haalbaarheidsstudie gaan uitvoeren naar het realiseren van de gestelde ambitie. Lisette Bosch van Twente Milieu is blij met de samenwerking. “Het idee dat we in de toekomst onze vrachtwagens kunnen laten rijden op brandstof gemaakt van het bij Twentse inwoners ingezamelde GFT maakt ons natuurlijk enthousiast. Het onderzoek past bij onze ambities op het gebied van innovatie en circulariteit. Daarnaast sluit het mooi aan bij de oriëntatie van Twente Milieu op alternatieve brandstoffen en het recent ondertekenen van het Convenant Duurzame Voertuigen. In totaal verbruiken de voertuigen van Twente Milieu zo’n 1,5 miljoen liter brandstof per jaar. De afgelopen jaren zijn we al overgestapt op GTL (Gas to Liquid)  waardoor onze uitstoot van fijnstof enorm is afgenomen. Onze ambities gaan echter verder!”, licht Lisette Bosch toe.

Terugwinnen

Twence wil als koploper in de regio een bijdrage leveren aan het realiseren van de Twentse duurzaamheidsdoelstellingen. “Dit plan sluit daarom naadloos aan bij de ambities van ons bedrijf en het onderschrijft ook onze overtuiging dat samenwerking met bedrijven als Twente Milieu en AVIA cruciaal zijn om resultaat te bereiken” aldus Marc Kapteijn van Twence. Het bedrijf staat voor de productie van duurzame energie (elektriciteit, stoom, warm water) uit niet recyclebaar afval en het terugwinnen van grondstoffen uit afvalstromen waarbij kringlopen zoveel mogelijk gesloten worden. Uit een Europese aanbesteding kwam AVIA als beste partij naar voren om een haalbaarheidsstudie mee uit te voeren. Bij een positieve uitkomst van deze studie gaat deze biobrandstof, een brandstof die voortkomt uit de verwerking van GFT-afval, geleverd worden aan AVIA, zodat Twente Milieu op een locatie van AVIA deze biobrandstof kan tanken. 

Belangrijke toeleverancier

 “Een samenwerking met prachtige bedrijven zoals Twence en Twente Milieu geeft AVIA de mogelijkheid om de nieuwste technieken te ontwikkelen en toegang te verkrijgen tot nieuwe grondstoffen voor de productie van hernieuwbare brandstoffen en energie”, aldus Niek Weghorst van AVIA. Dit is noodzakelijk om de klimaatafdruk te verbeteren en het gebruik van fossiele brandstoffen te verminderen. Dit voor een houdbare samenleving op de lange termijn. AVIA is aanbieder van voornamelijk fossiele brandstoffen en wil als bedrijf inspelen op de energietransitie. Door bij de productie van LBG volledig circulair te zijn wordt hier op innovatieve wijze invulling aan gegeven. AVIA wil regionaal koploper zijn in het aanbieden van verschillende vormen van energie voor het wegverkeer door toeleverancier te zijn van onder andere biobrandstoffen, elektra, waterstof en synthetische brandstoffen zoals HVO.

Datum: 25 oktober 2019 |

Bron tekst: Twente Milieu / Twence / Avia Weghorst |

Auteur: Twente.com

Lees meer over... #energietechnologie