Enexis Netbeheer werkt aan een grote energietransitie

Op dit moment vindt er een grote energietransitie plaats. Het belangrijkste doel van het Klimaatakkoord is om in 2030 de CO2-uitstoot met 49% te verminderen, vergeleken met 1990. Het doel is dat in 2050 de broeikasgassen met 95% zijn afgenomen. Om deze doelen van het Klimaatakkoord te realiseren is het belangrijk dat er nu goed wordt geïnvesteerd in een energienet van de toekomst. Enexis Netbeheer werkt hard aan dit energienet.

In het kort

  • Doordat bedrijven en particulieren steeds meer elektriciteit gebruiken én opwekken is er op sommige plekken soms te weinig ruimte op ons energienet.
  • Enexis Netbeheer werkt aan de toekomst van ons energienet en gebruikt hiervoor diverse nieuwe technologieën. 

Global Goal

global goal icon
Te weinig ruimte op ons energienet

In het dagelijks leven denken we vrijwel niet na over de energie die we gebruiken. We pluggen de stekker van een laptop- of smartphoneoplader in het stopcontact of doen een lamp aan als dat nodig is. Vaak beseffen we ons niet wat er allemaal in de grond ligt aan kabels om dat mogelijk te maken. Maar de ruimte op ons energienet is niet onbeperkt, sterker nog: de capaciteit loopt alleen maar meer op. In veel gebieden zitten we langzamerhand aan de maximale capaciteit en dat houdt in dat Enexis Netbeheer druk bezig is met het aanpassen van het energienet.

 

Op de dag van vandaag rijden we steeds meer elektrische auto’s, worden er zomers meer airco’s gebruikt en maken we ook meer gebruik van elektrische warmtepompen. Dit houdt in dat we meer energie verbruiken dan toen we dit nog niet deden. Tel daarbij op dat er steeds meer zonneparken en windmolens komen en een logisch gevolg daarvan is dat de maximale capaciteit van ons energienet een stuk sneller bereikt wordt dan een aantal jaar geleden.

Energie opwekken

Daarnaast is er nog een extra verandering gaande in het energienet. Zowel bedrijven als particulieren verbruiken niet alleen meer energie, maar wekken nu zelf ook energie op. Dit is goed nieuws als het gaat om het Klimaatakkoord, maar dat betekent ook nog meer belasting voor het energienet.

 

Waar energie vroeger alleen van Punt A naar Punt B ging, gaat het nu ook terug van Punt B naar Punt A. Erwin Nijland, uitvoerder/werkverantwoordelijke Elektra bij Enexis Netbeheer: “We zien nu vooral dat er in het buitengebied een grote toename aan zonneparken is, waar veel energie wordt opgewekt. Juist in deze buitengebieden is er te weinig capaciteit op het huidige energienet. Daar moet veel aangepast en extra aangelegd worden.”

Nieuwe technologieën en monitoren op afstand

Bij vrijwel alle projecten waar aanpassingen of vernieuwingen gedaan moeten worden, wordt er ook gekeken naar de technologie die daar het beste bij past. Erwin Nijland: “Op dit moment zijn we in Hengelo aan het werk om een groot transportverdeelstation aan te passen. Hier installeren we onder andere nieuwe middenspanning installaties die op afstand gemonitord kunnen worden en waar we veel kunnen uitlezen. Mocht er dan een elektriciteitsstoring komen, dan heeft slechts een deel van de elektriciteitsketen daar last van en niet de keten in z’n geheel.”

 

“De technologieën in ons vakgebied gaan razendsnel, bij aanpassingen in het energienet houden we daar ook rekening mee en we proberen hier zo goed mogelijk in bij te blijven. Ook worden we door Enexis Netbeheer regelmatig bijgeschoold over digitalisering.”

Contact informatie

Enexis
Slachthuisweg 10
7556 AX HENGELO
31 (0)6 27 178 503 anne.de.vries@enexis.nl https://www.werkenbijenexis.nl/

Global Goals

Datum: 17 december 2020 |

Bron tekst: Enexis |

Auteur: twente.com

Lees meer over #energietechnologie