Strategisch plan 2020 - 2025

We hebben een strategieplan ontwikkeld voor het benutten van (actuele) economische kansen. Hierin staan het behoud en de versterking van bedrijvigheid, de werkgelegenheid en het verdienvermogen van Twente centraal. 

Naar het strategisch plan
Earth is calling... Twente

Twentse kennisinstellingen en bedrijven vallen overal ter wereld op door steeds weer met innovatieve en creatieve oplossingen te komen voor maatschappelijk issues. Maar dat betekent niet dat we met elkaar achterover kunnen leunen. Om dit vast te houden én om verder te ontwikkelen als regio is het van belang om techniek, innovatie en de regionale economie te blijven stimuleren.

 

Vanuit één centraal punt is dat het handigst. Hiervoor is de Twente Board opgericht, bestaande uit elf vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden. Allen in bezit van een groot hart voor de regio. Het noaberschap, zorg voor en omkijken naar elkaar, zie je terug in de Board. De Boardleden werken sinds 2014 nauw met elkaar samen. Ieder lid heeft een groot netwerk, dat ingezet wordt bij het maken en uitwerken van plannen voor de regio.

Bezoek de socials van Twente Board!