Earth is calling... Waterschap Vechtstromen

Wie met de trein tussen Hengelo en Borne rijdt, kan ze niet missen: de drie grotevergistingsbollen pal langs het spoor. Ze zijn de grote trots van de EnergiefabriekHengelo: een geavanceerde waterzuiveringsinstallatie, die niet alleen rioolwaterzuivert, maar daarbij ook nog eens energie opwekt. Hoe doe je dat, smerig waterzuiveren én tegelijkertijd stroom opwekken? Van hetdoortrekken van de wc tot aan de productie van stroom gaat dat als volgt: Op het industrieterrein Westermaat verzamelt zich al het afvalwater van Hengelose wc’s, keukens, douches en regenpijpen. Door de rioolsoep wordt een grove roosterhark gehaald waardoor er zaken die er niet in horen, kunnen worden uit gedregd. Het gaat daarbij om dingen als billendoekjes en toiletpapier, maar ook worden er wel eens kunstgebitten aangetroffen of mobieltjes die nét uit iemands zak zijn geglipt tijdens hetdoortrekken. Dit zogenaamde ‘roostergoed’, maandelijks zo’n 20 kuub, wordt incontainers afgevoerd naar de vuilstort.

In het kort

  • De energiefabriek Hengelo zuivert water en wekt tegelijkertijd stroom op. De manier waarop dat gebeurt, is niet alleen uniek in Twente, maar in het hele land.
  • Het secundaire slib dat bij de zuivering ontstaat, wordt omgezet in biogas. Via een verbrandingsmotor en een dynamo levert het elektriciteit op. Genoeg zelfs voor 3500 huishoudens.

Global Goal

global goal icon
Vers slib

Het overgebleven water gaat naar een groot bassin waar de zwaartekracht haarwerk kan doen. Ontlasting en andere resten zinken naar beneden. Wat zich op debodem verzamelt, noemen de experts ‘primair’ of ‘vers’ slib. Onderaan het bassinwordt dit afgezogen en rechtstreeks naar de karakteristieke vergistingsbollengepompt. Vervolgens knabbelen bacteriën in een ander bassin lustig verder aande resten van de uitwerpselen. De bacteriekolonies groeien daarbij flink aan. Hun overschot wordt afgeroomd in de vorm van ‘secundair’ slib.

Hogedrukpan

De crux van de Energiefabriek zit ‘m in de behandeling van dit secundaire slib. Voordat dit naar de vergistingsbollen gaat, wordt het ingedikt en stuk gekookt in een hogedrukpan: de Thermische Druk Hydrolyse-reactor. Het slib kookt hier een half uur bij een temperatuur van 160 graden Celsius en onder een druk van 6 bar. Er ontstaat hierdoor een ingedikte slurry die efficiënt kan worden omgezet in biogas. In de vergistingsbollen heerst een temperatuur van 40 graden Celsius, het ideale klimaat voor methaangasbacteriën, die uiteindelijk het biogas produceren. Dit biogas wordt op locatie via een verbrandingsmotor en dynamo omgezet in elektriciteit. Het gezuiverde water wordt geloosd op beken en sloten; in Hengelo wordt geen drinkwater gemaakt.

Geen windeieren

Het ‘inkoken’ van het secundaire slib is uniek voor Nederland. In Hengelo staat de eerste TDH-reactor, een techniek die in Noorwegen ontwikkeld is. Het proces is complex en luistert nauw. Het wordt 24 uur per dag, 7 dagen per week gemonitord. Als er ergens een sensor hapert, kan de hele machinerie stilvallen. Maar, het levert de zuivering beslist geen windeieren op. Omdat er meer slib op locatie vergist kan worden, hoeft er 28% minder ‘slibkoek’, een restproduct, afgevoerd te worden naar de slibverbranding in Moerdijk. Dat scheelt toch mooi zo'n vijfhonderd vrachtwagens per jaar, een kostenreductie van 1,5 miljoen euro. De winst zit ‘m verder in het extra biogas dat de snelkookpan oplevert: hierdoor is de Energiefabriek volledig energieneutraal geworden. Sterker nog: zij levert energie aan 3500 huishoudens. De Energiefabriek vormt zo een prachtig voorbeeld van circulair denken: de fabriek bewijst dat je een afvalproduct waar iedereen letterlijk zijn neus voor ophaalt perfect in stroom kunt omzetten. Zo kan er jaarlijks 16 miljoen kWh elektriciteit geproduceerd worden.

Datum: 23 maart 2022 |

Bron tekst: Waterschap Vechtstromen |

Auteur: Maaike Thüss

Lees meer over #Earth is calling