BCorp Twente: samen meervoudige waarde creëren

Sinds 2015 werkt SKO vanuit de missie ‘Get fitter by SKO’. Hiermee wil SKO de vitaliteit en het welbehagen van medewerkers vergroten zodat zij optimaal kunnen bijdragen aan de productiviteit van de organisatie. “We hebben geloof in deze ingeslagen koers en zetten elke dag stappen vooruit. Voor de verdere verbetering van de duurzaamheid van mensen en materialen gaan we nu voor de integrale benadering van betekenisvol ondernemen, zo vertelt Ruud Schoolderman namens SKO.

In het kort

  • De businessmodellen van bedrijven kunnen meer en meer worden benut om maatschappelijke impact te creëren.
  • Daarom is BCorp Twente opgericht. Een keurmerk voor ondernemers die naast winst, ook mens, milieu en maatschappij als uitgangspunt nemen en dus betekenisvol ondernemen.
  • SKO is een van de deelnemers in BCorp Twente en geeft met onder andere hulp van de BCorp standaard vorm aan betekenisvol ondernemen.

Global Goal

global goal icon

Het consequent werken aan de missie van SKO heeft door diverse ontwikkelingen tot een nieuw businessmodel geleid. Naast het sturen op verbetering van de productiviteit en welzijn van medewerkers, is ingestoken op thema’s variërend van social return, duurzaamheid van materialen tot koop van groene energie. Juist door hierover met zowel medewerkers als klanten het gesprek aan te gaan, bouw je geloofwaardigheid op, zo is de ervaring van Ruud. “BCorp is voor ons een toegepast hulpmiddel om de verschillende initiatieven die wij ontplooien met elkaar te verbinden. Je zoomt dan niet in op één specifiek onderdeel, zoals je bijvoorbeeld doet met de CO2 prestatieladder. Het werken met de BCorp systematiek ‘dwingt’ juist tot breder kijken. Het maakt dat we ons nog bewuster zijn van ons eigen handelen en dit kunnen verbinden met het DNA van onze klanten en zo met hen een gedeelde taal ontwikkelen. Een taal die verder gaat dan de prijs van bijvoorbeeld een bureaustoel op zich maar op het volledig ontzorgen van vragen die verband houden met de werkomgeving.”

Ping pongen tussen de oude en nieuw economie

Ruud onderkent dat de doorontwikkeling van de visie SKO een proces is, dat constante aandacht vraagt. Enerzijds betekent dit meedoen in de wereld die wordt gedomineerd door klassiek kijken naar inkoopprijzen. Anderzijds merkt hij dat er meer en meer klanten zijn die samen met SKO de ambities op het terrein van fitte medewerkers, circulariteit en duurzaam ondernemen vorm willen geven. Niet voor niets mag SKO de circulaire inrichting van de gemeente Enschede verzorgen en is SKO partner van organisaties als de Veiligheidsregio Friesland, de provincie Utrecht en recent ASML.

Social return

Ruud kwam voor het eerst met BCorp in aanraking via zijn neef, werkzaam bij ‘Dutch’, een gecertificeerde BCorp onderneming. “Tja…toen vond ik het eerlijk gezegd nogal zweverig”, zo vertelt hij lachend. “Blijkbaar werd ik toch geprikkeld”, zo stelt hij nu vast. “Toen we rond 2014/2015 door een opdracht in aanraking kwamen met het aspect social return, bleek dat we daar eigenlijk al best veel mee bezig waren. We waren ons daar niet geheel bewust van. Vervolgens hebben we de jaren daarop allerlei initiatieven ontwikkeld, zoals onze eigen ‘Duurzaamheidsstraat’, zijn we hoofdsponsor geworden van de Nederlandse rolstoelbasketballers en hebben we het platform Sitness opgericht. En nu komt het initiatief BCorp wederom op ons pad.”

Benchmarken

BCorp Twente is een initiatief van Saxion Conscious Business Lab en Eshuis Accountants en Adviseurs dat mede mogelijk is gemaakt vanuit een bijdrage van de Agenda voor Twente. Aan dit initiatief nemen 12 organisaties deel, waaronder SKO. “Met elkaar als Twentse ondernemingen aan de slag zijn maakt dat we makkelijk bij elkaar in de keuken kunnen kijken. Het benchmarken komt ook terug in de BCorp standaard, waarbij je in een digitale omgeving kunt zien hoe andere bedrijven zowel in Nederland als wereldwijd invulling geven aan betekenisvol ondernemen.” 

Verdieping zoeken

“Het leidt ook gewoon tot business”, zo constateert Ruud op nuchtere wijze. Het is dus zeker niet ‘zweverig’ zo geeft hij op basis van zijn recente ervaringen aan. “We zijn continu bezig met verschillende vraagstukken waarvoor we een oplossing zoeken. Deze liggen allemaal in het verlengde van onze missie, waarbij duurzaamheid, circulariteit en meervoudig sociaal maatschappelijke waarde aan basis liggen. Te denken valt aan het afnemen van interieur op basis van gebruik tot het ontwikkelen van nieuwe verdienmodellen. En daar blijkt de BCorp standaard eveneens behulpzaam te zijn doordat je systematisch de verschillende vraagstukken geïntegreerd oppakt en voorbeelden ziet van andere organisaties.”

 

De komende tijd wil SKO met behulp van de BCorp standaard verdieping zoeken in de wereld van betekenisvol ondernemen. “De systematiek helpt ons daar prima bij, is laagdrempelig en biedt de mogelijkheid tot zelfanalyse zonder dat certificering een primair doel is.”

Kom gerust bij ons kijken

“Kom gerust bij ons kijken”, is de uitnodiging die Ruud tot slot doet. “Ik laat graag aan organisaties in Twente (en daarbuiten) zien hoe SKO op praktische wijze invulling geeft aan betekenisvol ondernemen. Want juist door met elkaar in gesprek te zijn, breng je elkaar op praktische ideeën!”

Over BCorp Twente

BCorp is een keurmerk voor ondernemers die toetst op maatschappelijk verantwoord ondernemen. Wereldwijd zijn er ruim 2.750 ‘Benefit Corporations’ in meer dan 50 landen en 130 industrieën. In Twente zetten Saxion Conscious Business Lab en Eshuis Accountants en Adviseurs in op het ondersteunen van Twentse ondernemers, die betekenis willen geven aan hun onderneming op gebied van circulair en gericht op mens en maatschappij. Deze ondernemers startten met elkaar BCorp Twente.

Datum: 31 augustus 2020 |

Bron tekst: SKO |

Auteur: Twente.com

Lees meer over #economie