Test met kleinschalige, duurzame waterzuivering op locatie

In het kort:

Verschillende partijen werken bij waterzuivering Sumpel in Almelo samen aan een onderzoek naar kleinschalige waterzuivering waarmee op locatie afvalwater duurzaam en effectief gereinigd en hergebruikt kan worden. 
Waterschap Vechtstromen levert de testlocatie waar de BluElephant, zoals de mini-waterzuiveringsinstallatie genoemd is. Vanuit het innovatiefonds van het waterschap wordt 250.000 euro bijgedragen aan de proefopstelling.

Global Goal

global goal icon

Op het terrein van zuivering Sumpel in Almelo staat een knaloranje ‘BluElephant’, oranje in plaats van blauw omdat kunsststofkorrels in het blauw even niet verkrijgbaar waren. De minizuivering wordt getest met als doel er meer te produceren zodat straks op locatie, bijvoorbeeld in woonwijken, op bedrijventerreinen of op festivals units kunnen worden neergezet om afvalwater te zuiveren. Afvalwater van gebruikers die niet zijn aangesloten op het riool wordt nu meestal met ontheffing hoogstens voor 30 procent gezuiverd geloosd op oppervlaktewater als sloten, beken en kanalen.

Interessant alternatief

“Aangezien de BluElephant op termijn een interessant alternatief kan zijn voor de grote, dure installaties die het waterschap nu beheert, vinden we het belangrijk dat het concept wordt doorontwikkeld in de praktijk”, aldus Erik Lievers, lid van het dagelijks bestuur van Vechtstromen. “Daarom draagt het Vechtstromen Innovatiefonds nu 250.000 euro bij aan de BluElephant. Want met de BluElephant kunnen straks woonwijken, bedrijventerreinen, recreatieve voorzieningen en buitengebieden, en andere gebruikers zelfstandig en op locatie hun afvalwater duurzaam en effectief reinigen en hergebruiken. Daarmee kan de BluElephant een belangrijke bijdrage leveren aan de kwaliteit van ons grond- en oppervlaktewater en tevens een rol spelen in het tegengaan van uitdroging van hogere zandgronden en zelfs in het herstel ervan.”

Innovatiekracht en werkgelegenheid

De innovatieve BluElephant pilot laat zien hoe Vechtstromen, in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven en kennisinstellingen, wil investeren in nieuwe kennis en technieken die bijdragen aan waterkwaliteit, klimaatadaptatie en duurzaamheid wereldwijd. Met de toegekende bijdrage kunnen de betrokken partners – Jotem Waterbehandeling, Rob van Opdorp Product-Designs, Wereld Waternet, Hogeschool Saxion (lectoraat International Water Technology) en de Koninklijke Landmacht - een testlocatie inrichten en meerdere prototypes bouwen. Het is de bedoeling om de innovatieve, compacte zuivering op relatief korte termijn op de markt te introduceren en daarmee ook een verdere bijdrage te leveren aan de regionale economie en de werkgelegenheid in de regio.

Wereld Waternet wil de unit in het kader van het Blue Deal-programma van de waterschappen ook gaan inzetten in de Palestijnse Gebieden en heeft er alvast een aantal besteld.

 

Datum: 21 maart 2022 |

Bron tekst: Waterschap Vechtstromen |

Auteur: Maaike Thüss

Lees meer over #innovatie