Volhoudbare toekomst

De footprint die wij als mens achterlaten op de wereld is door onze energiebehoefte enorm. ‘Traditionele’ energie, bijvoorbeeld een fossiele brandstof als kernenergie, heeft veelal negatieve effecten op het milieu en daarmee op het klimaat. Dat komt vooral door de Co2 uitstoot van deze bronnen. Bovendien neemt ons welvaartsniveau toe en ook dat vraagt veel energie. Hoeveel (traditionele) energie we ook zullen besparen, dit kan onze energievraag onmogelijk compenseren. De oplossing ligt in hernieuwbare energiebronnen. Deze kun je in principe onbeperkt in de tijd gebruiken. Daarom is deze onuitputtelijke plek van duurzame energie de enige die ons een volhoudbare toekomst oplevert. Het gebruik van hernieuwbare energiebronnen en duurzame installaties zou geen schade aan het milieu en de toekomstige generaties moeten berokkenen. Het levert schone energie. 

Twentse duurzaamheid

Als we als samenleving onze verantwoordelijkheid erkennen, kan Twente deze ondersteunen met het aanbod van slimme oplossingen. Twente herkent haar rol in de mondiale uitdagingen en innoveert ten dienste hiervan. Ondernemend, onderzoeks- en onderwijskundig Twente en de regionale overheid hier in het oosten, bepalen hun agenda’s vanuit de ambitie om nu te werken aan een duurzame toekomst. Duurzaam omgaan met energie is ons devies zodat de vragen over onze primaire levensbehoefte en de effecten daarvan zo spoedig mogelijk te beantwoorden zijn.

Langzame groei

Hoewel in Nederland steeds meer alternatieve energie wordt opgewekt, blijft Nederland achter in Europa. In 2020 wil Nederland met het aandeel groene energie naar 14 procent uit hernieuwbare energiebronnen groeien. Dat is vastgelegd in het Energieakkoord. Het afgelopen jaar groeide het aandeel van energieverbruik van 6,6 procent naar 7,3 procent (uit Energieopwek.nl). 

Alhoewel het ernaar uitziet dat de gemaakte doelstellingen niet gehaald zullen worden, onderneemt Nederland wel allerlei acties om energie zo duurzaam mogelijk op te wekken en te benutten. Het bedrijfsleven kan subsidies ontvangen, er is een stimuleringsregeling voor duurzame energieproductie en de overheid ondersteunt ook ondernemers die zich willen richten op de ontwikkeling van nieuwe technieken voor duurzame energie. Zonne-energie, warmte naar elektriciteit omzetten, is misschien wel het beste voorbeeld hiervan. 

In Twente, dáár moet je zijn

Harde feiten beargumenteren dat Twente niet alleen het uitstekende landschap heeft om energiebronnen mogelijk te lokaliseren, ook is in Twente de kennis ‘ in huis’ om de slimme oplossingen te ontwikkelen. Met slimme oplossingen beïnvloedt Twente de belangrijke beslissingen die worden genomen voor de toekomst om energie te produceren en besparen. Zo verkleinen wij zoveel mogelijk de footprint. Wereldwijd!

Lees meer over #Renewable Energy