De kracht van water maakt Singraven energieneutraal

Twente wordt het landgoed van Nederland genoemd. Onze regio is groen. Landgoed Singraven in Denekamp is 465 hectare groot en binnenkort als geheel energieneutraal door zonnepanelen op een ligboxenstal en een eigen voorziening voor de omzetting van waterkracht in elektriciteit bij de oude watermolen uit 1448. De vijzelturbine is in het voorjaar 2021 gereed en wekt stroom op voor circa tachtig huishoudens. Het is een initiatief van de Stichting Edwina van Heek dat is opgepakt door de Coöperatie Duurzaam Singraven in nauwe samenwerking met het Waterschap Vechtstromen

In het kort

  • Landgoed Singraven in Denekamp is binnenkort als geheel energieneutraal door zonnepanelen op een ligboxenstal en een eigen voorziening voor de omzetting van waterkracht in elektriciteit.
  • De vijzelturbine, ofwel de mini-waterkrachtcentrale die in de Dinkel wordt gebouwd, is uniek in Nederland. De elektrische stroom wordt gewonnen uit het waterverval bij de stuw.
  • De verwachting is dat de nieuwe vijzelturbine tot wel 40 jaar zal meegaan. Het rendement neemt niet af. 

 

Twente is dé geleider voor slimme oplossingen van toekomstbestendige bronnen voor energie. Voor meer informatie ga naar twente.com/renewable-energy!

Global Goal

global goal icon
Uniek

De vijzelturbine, ofwel de mini-waterkrachtcentrale die in de Dinkel wordt gebouwd, is uniek in Nederland. De elektrische stroom wordt gewonnen uit het waterverval bij de stuw. Het idee is dat achter de stuw, gezien vanaf het terras aan de andere kant van de weg, een soort betonnen geul komt waarin de vijzel wordt geplaatst. De vijzelturbine bestaat uit een grote schroef die de energie van vallend water omzet in een draaiende beweging. De draaiende vijzelas is verbonden met een generator voor de stroomopwekking. De visvriendelijke vijzel in de betonnen geul wordt verdekt ingebed in het landschap. 

Duurzaam gebruik

Het water van de Dinkel op het landgoed heeft een flink hoogteverschil, vandaar de watermolen. Door middel van waterkracht kan de molen van Singraven draaien, waardoor de houtzaagmolen en de korenmolen in werking worden gesteld. Jarenlang werd de watermolen met drie raderen gebruikt. 

 

De verwachting is dat de nieuwe vijzelturbine tot wel 40 jaar zal meegaan. Het rendement neemt niet af, zoals bij zonnepanelen. Een ander voordeel is dat in de donkere wintermaanden er voldoende water is om continu elektriciteit te kunnen leveren. En in de zomer, als er minder water is, is er ook minder stroom nodig.

Ambitie bundelen

Coöperatie Duurzaam Singraven is recent opgericht. De leden van de lokale energiecoöperatie zijn bewoners, huurders en pachters van het landgoed Singraven. De landgoedeigenaar, stichting Edwina van Heek, is vertegenwoordigd in het bestuur en tevens lid van de energiecoöperatie. Het idee om stroom op te wekken op het landgoed bestond al langer. Toch duurde het lang voordat het idee werd omgezet in een concreet plan. Er waren veel gesprekken nodig, met onder meer de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, de provincie, de gemeente, de aannemer, de vijzelbouwer en de landgoedeigenaar. Ook kostte het tijd om fondsen te werven en het plan financieel door te rekenen en zo te toetsen op haalbaarheid. Toen duidelijk werd dat de investering en de exploitatie haalbaar en rendabel zijn, kreeg het plan een ‘go’. 

Duurzaam landgoed

Het landgoed heeft een landbouwbedrijf en een tuinderij. Zij werken op basis van volledige duurzaamheid. Het melkveebedrijf van maatschap Koekkoek en de landgoedtuinderij De Witte Raaf zijn biologische bedrijven. Omdat het een beschermde omgeving is, mag er geen gebruik worden gemaakt van zonnepanelen en windmolens. De vijzelturbine is daarmee een prachtig initiatief om duurzaam stroom op te wekken. De nieuwe woningen die nu op het landgoed worden gebouwd, zullen energieneutraal zijn. Iedereen is erg enthousiast.

Datum: 15 oktober 2020 |

Bron tekst: Landgoed Singraven |

Auteur: Twente.com

Lees meer over #energietechnologie