Grootste bron

Wind, water en zon zijn bekende bronnen van groene stroom, maar ruim 50 procent van de groene stroom in Nederland komt uit een andere bron: biomassa. Bio-energie dankt zijn naam aan de bron waar het vandaan komt. Het is de verzamelnaam voor energie uit energiedragers die rechtstreeks, dan wel via een chemische omweg, zijn gewonnen uit organisch materiaal. Bio-energie komt voort uit biomassa. Via verbranding, vergisting en vergassing levert biomassa energie op. Twente draagt met slimme oplossingen haar steentje bij in het vinden van alternatieve energiebronnen uit biomassa. Het is vooral de vraag of er in de toekomst voldoende biomassa op duurzame wijze kan worden geproduceerd – dus zonder ongewenste effecten.

Soorten biomassa

In tegenstelling tot fossiele brandstoffen raakt biomassa niet uitgeput en kan gezien worden als een duurzame bron van energie. Traditionele biobrandstoffen - zoals biodiesel productie uit koolzaadolie of zonnebloemolie en ethanol geproduceerd uit suikerbieten of maïs - worden tot de eerste generatie biobrandstoffen gerekend. De tweede generatie biobrandstoffen worden gemaakt uit afvalstoffen, zoals maïsresten of planten die niet geschikt zijn voor voedsel, bijvoorbeeld houtsnippers. Er is ook nog een derde generatie biobrandstof in ontwikkeling; op basis van algen en zeewier.

Urgente aanpak

De behoefte aan energie is groot. De prioriteit was nog niet eerder zo hoog. Toch zijn er nog veel vragen over hernieuwbare energiebronnen. Denk bijvoorbeeld aan:

  • Hoe zorgen we voor nieuwe energiebronnen en minder CO2-uitstoot?
  • Kunnen we door biobrandstof beter voor het klimaat zijn?
  • Hoe maken we onszelf onafhankelijk van uitputtende energiebronnen?
  • En ook van voorraden aardolie en aardgas?
  • Hoe verbeteren we de lucht die we inademen (fijnstof)?

Al deze vragen zijn zeer legitiem en niet eenvoudig te beantwoorden. Niet voor niets is de energiemarkt wellicht de meest innovatieve van de wereld. Met biomassa als onuitputtelijke bron van energie is inmiddels al veel bereikt om de groeiende energievraag van de mens tegemoet te komen.

Afval bestaat niet

Het wordt tijd dat we producten niet meer als afval gaan zien, maar als onderdeel van een circulaire economie. Biomassa en afval kunnen op veel verschillende manieren worden omgezet in bruikbare energievormen zoals elektriciteit, warmte en gasvormige of vloeibare brandstoffen (biofuels). Voor het zo efficiënt mogelijk omzetten van biomassa en afval in energie wordt meestal gebruik gemaakt van een warmtekrachtkoppeling. Door verbranding, vergisting of vergassing van biomassa wordt zo organische brandstof geproduceerd. Biomassa die brandstof oplevert is net als windenergie, zonne-energie en waterkracht een vorm van groene energie.

Door verbranding

In Twente zoeken we mee naar alternatieven voor fossiele brandstoffen. Door ontwikkeling van geavanceerde technologie kan het spin-off en technologiebedrijf BTG BioLiquids (BTG-BTL) biomassa omzetten in bio-olie. Zaagsel wordt als afval in een verbrandingsoven omgezet in een plantaardige olie. Dit is een van de tweede generatie biobrandstoffen. De installaties van BTG-BTL in de Hengelose fabriek zijn ontworpen voor het verwerken van 20 miljoen liter pyrolyse olie per jaar. Toepassing van pyrolyse-olie is mogelijk in industriële ketels voor de opwekking van stoom, in warmtenetten en blokverwarming. Hiermee is het een duurzaam en hernieuwbaar alternatief voor fossiele brandstoffen.

Door vergisting en vergassing

Met vergisting, ook wel anaerobe digestie (AD), kunnen natte biomassa (afval-)stromen omgezet worden in biogas. Als één van de belangrijke leveranciers van installaties voor bio-energie, ontwikkelt het Enschedese bedrijf HoST vergistingsinstallaties, vergassingsinstallaties, houtgestookte warmte/kracht installaties en biomassaketel. HoST heeft ervaring met en is gespecialiseerd in de verwerking van diverse afvalstromen uit de voedselverwerkende industrie en agrarische (bij)producten, zoals mest, stro, kaf en gras(maaisel). Het bouwen van onderdelen wordt uitbesteed aan veelal Twentse bedrijven als Stork, Powerspex, Moekotte en Jotem.

Een totaal andere manier van alternatieve energie opwekken is die van  Energie Coöperatie IJskoud. Zeven melkveehouders die vergisters hebben gebouwd op hun bedrijven. In deze installaties wordt de dagverse mest van de koeien vergist tot biogas. Het biogas verkopen de melkveehouders via Energie Coöperatie IJskoud aan de afnemers. Bij de afnemers wordt het biogas direct ingezet voor de productie van warmte.

Renewable Energy

Renewable Energy

Energie uit natuurkracht

Energie uit natuurkracht

Lees meer over.. #Alternatieve energie