Earth is calling... Waterschap Vechtstromen

Vandaag is het Verantwoordingsdag 2020. Elk jaar legt de Nederlandse regering op de derde woensdag van mei verantwoording af over het gevoerde beleid en hoe Nederland ervoor staat met betrekking tot de Sustainable Development Goals (SDG’s) voor 2030. Nederland blijft op een aantal SDG’s Europees koploper, maar staat wat betreft SDG 7 ‘Betaalbare en duurzame energie’ op een lage positie. Er moet dus nog heel wat gebeuren. Wel is zichtbaar dat er een sterke toename is geweest in het vermogen aan hernieuwbare energie. Twente barst van de duurzame en toekomstbestendige bedrijven en draagt daarmee bij aan deze toename. Twente blijft toekomst- en oplossingsgericht. Juist omdat we nog een lange weg hebben te gaan worden er in Twente stappen gezet. Een mooi voorbeeld van zo’n koploper is Waterschap Vechtstromen. Zij zijn in 2014 al begonnen met het bouwen van een duurzame fabriek die rioolafval gaat gebruiken om zoveel mogelijk stroom op te wekken. Dit draagt rechtstreeks bij aan het behalen van SDG 7. Meer weten? Lees dan verder.
 

In het kort

  • Op Verantwoordingsdag krijgen we te horen hoe Nederland ervoor staat ten opzichte van het behalen van de Sustainable Development Goals voor 2030. Klik hier voor het rapport. 
  • Twente levert een belangrijke bijdrage aan het behalen van deze duurzame doelen.
  • Waterschap Vechtstromen bouwt duurzame energiefabriek die rioolafval omzet in stroom voor 3.500 huishoudens.

Twente is dé geleider voor slimme oplossingen van toekomstbestendige bronnen voor energie. Voor meer informatie ga naar twente.com/renewable-energy!

Global Goal

global goal icon

In onze huidige samenleving is energie cruciaal voor onze welvaart; om te produceren, wonen, werken en leven. Fossiele brandstoffen raken echter op, zijn vervuilend en veroorzaken klimaatverandering. Waterschap Vechtstromen creëert daarom manieren om op een duurzame manier energie op te wekken. In Hengelo wordt een Energiefabriek gebouwd die stroom maakt van rioolafval. Als de Energiefabriek helemaal af is, worden de eigen rioolwaterzuivering in Hengelo plus 3.500 huishoudens van energie voorzien. Ook hoeft er veel minder slib, het restproduct van het zuiveringsproces, afgevoerd te worden. De realisatie van de Energiefabriek begon in 2014 en wordt naar alle waarschijnlijkheid eind 2020 afgerond. “We zijn volop aan de slag met de zogenaamde laatste loodjes van dit duurzame en innovatieve hoogstandje”, aldus projectmanager Hugo Borger. Ook in deze bijzondere tijden blijft Waterschap Vechtstromen vooruitkijken.

Snelkookpan

In de eerste fase van de bouw van de Energiefabriek lag de focus op het bouwen van een grote snelkookpan, de zogenaamde THD-reactor. Bacterieslib, het restproduct van het zuiveringsproces, wordt hierin gekookt via Thermische Druk Hydrolyse. Hierdoor hoeft er minder slib afgevoerd te worden. Dit scheelt zo'n vijfhonderd vrachtwagens per jaar. In de tweede fase, die dit jaar wordt afgerond, wordt de Energiefabriek verder uitgebouwd om het slib van 20 rioolwaterzuiveringsinstallaties van Vechtstromen te kunnen verwerken tot 20.000 kuub biogas per dag, waarmee 16 miljoen kWh elektriciteit wordt geproduceerd.

Laatste loodjes

Een groot projectteam houdt zich samen met de aannemers bezig met de bouw. “We zitten nu op de piek van de werkzaamheden, maar door de coronacrisis zijn de bouwwerkzaamheden een stuk ingewikkelder geworden. Gezondheid van alle betrokkenen staat voorop en aan de hand van de RIVM-richtlijnen werken we door. Maar dat vraagt uiteraard wel meer tijd”, aldus Borger. De laatste loodjes zijn mooi en ook zwaar. Als dit project is afgerond heeft de regio er een duurzaam en innovatief hoogstandje bij!

Waterschap Vechtstromen

Waterschap Vechtstromen is lid van de Green Business Club Twente (GBCT). Dagelijks bestuurslid van het Waterschap, Erik Lievers: “De doelstelling van de GBCT is dat Twente in 2025 de meest duurzame regio van Nederland is. Die missie past precies bij onze duurzaamheidsambities. Door het lidmaatschap en de lokale aanpak kunnen we meer impact genereren, samenwerken en van elkaar leren. Want het Waterschap staat voor diverse complexe duurzaamheidsuitdagingen en deelt deze graag met de leden van GBCT. Gedeelde kennis zorgt immers voor betere oplossingen”. 

Renewable Energy in Twente

Op Verantwoordingsdag wordt nog duidelijker hoe belangrijk de rol is van hernieuwbare energie en duurzame techniek voor de toekomst. Als we als samenleving onze verantwoordelijkheid erkennen, kan Twente deze ondersteunen met het aanbod van slimme oplossingen. Ondernemend, onderzoeks- en onderwijskundig Twente en de regionale overheid hier in het oosten, bepalen hun agenda’s vanuit de ambitie om nu te werken aan een duurzame toekomst. Hiermee zet Twente sterk in op de ambitie om in een circulaire economie niet alleen grondstoffen, producten en systemen te recyclen maar ook energiebronnen te hernieuwen. Klik hier voor meer informatie over Renewable Energy in Twente!

Datum: 20 mei 2020 |

Bron tekst: Waterschap Vechtstromen |

Auteur: Twente.com

Lees meer over #Duurzame energie