Voormalige stortplaats verandert in zonnepark

’t Rikkerink in Hof van Twente verandert van voormalig stortplaats in zonnepark. Twence en ENGIE tekenen voor de realisatie van het zonnepark dat in 2021 zal worden opgeleverd. “Met meer dan 29.000 panelen produceert het zonnepark straks elektriciteit voor ongeveer 4.000 huishoudens”, legt Marc Kapteijn directeur van Twence uit. “Zo wordt een voormalige stortplaats een duurzame energievoorziening die bijdraagt aan de energietransitie en het beperken van de CO2-uitstoot.

In het kort

  • Zoektocht naar duurzame energievoorziening die bijdraagt aan de energietransitie. 
  • Zonneparken spelen een belangrijke rol bij de opwekking van duurzame energie. 
  • Twence levert een grote bijdrage aan de besparing op het gebruik van fossiele brandstoffen en het verminderen van onze CO₂ uitstoot. 

Global Goal

global goal icon

Er worden meer dan 29.000 zonnepanelen in het nieuwe zonnepark van Twence geplaatst. Deze produceren elektriciteit voor ongeveer 4.000 huishoudens. Marc Kapteijn: “Zo wordt een voormalige stortplaats een duurzame energievoorziening die bijdraagt aan de energietransitie en het beperken van de CO2-uitstoot.” ENGIE gaat het zonnepark bouwen en is de komende vijftien jaar ook verantwoordelijk voor onderhoud en monitoring. “We zijn blij met de ervaring die ENGIE meebrengt in het bouwen van zonneparken”, zegt Marc 

Verduurzaming regio Twente

Twence werkt al langere tijd samen met ENGIE voor de verduurzaming van Twente. "Wij zien Twence als een natuurlijke partner in de energietransitie. Voor ons is het daarom ook een logische vervolgstap om de duurzame relatie tussen Twence en ENGIE en haar omgeving verder vorm te geven met de realisatie van dit zonnepark", vertelt Freddy de Boer algemeen directeur bij ENGIE.

Start energieproductie in 2021

Inmiddels is de voormalige stortplaats ’t Rikkerink voorzien van twee afdichtingslagen. In 2020 volgt de derde en laatste laag. Deze afdichtingslagen zorgen ervoor dat er geen hemelwater door de afvalberg kan sijpelen en is tegelijk de basis voor het te bouwen zonnepark. De beboste taluds van de stortplaats zorgen ervoor dat het zonnepark mooi in het landschap past. Net als bij de werkzaamheden tijdens de afdichting, worden omwonenden nauw betrokken bij de aanleg van het zonnepark. In de zomer van 2021 neemt Twence het zonnepark in gebruik.

Terugdringen CO₂-uitstoot

Twence brengt nuttige materialen en grondstoffen terug in de kringloop en produceert energie (elektriciteit en warmte) uit niet-herbruikbaar afval, biomassa en de zon. Met zonnepark Boeldershoek-West en Tienbunderweg in Hengelo produceert Twence al groene stroom voor 5.500 huishoudens. Daarmee levert Twence een grote bijdrage aan de besparing op het gebruik van fossiele brandstoffen en het vermijden van de uitstoot van CO₂. Twence loopt in de branche voorop qua innovatie en effectiviteit, daarmee draagt de organisatie nu en in de toekomst bij aan het omvormen van de lineaire economie naar een circulaire economie.

Datum: 7 februari 2020 |

Bron tekst: twente.com |

Auteur: twente.com

Lees meer over #energietechnologie