Koninklijke Grolsch neemt met Twence belangrijke stap in regionale energietransitie

Broeikasgassen, die bijvoorbeeld ontstaan door de verbranding van aardgas, warmen de aarde op. Om de uitstoot van CO2 te verminderen en als grote stap om een CO2-neutrale bierbrouwerij te realiseren, neemt Grolsch vanaf 2022 groene energie van Twence af. De CO2 emissie van Grolsch wordt hiermee met 72% (5500 ton) per jaar gereduceerd.

In het kort

  • Broeikasgassen, die bijvoorbeeld ontstaan door de verbranding van aardgas, warmen de aarde op door de uitstoot van bijvoorbeeld CO2
  • Om de uitstaat van CO2 te verminderen en een CO2-neutrale bierbrouwerij te realiseren, neemt Grolsch vanaf 2022 groene energie van Twence af, waardoor de CO2 emissie wordt gereduceerd 

 

Twente is dé geleider voor slimme oplossingen van toekomstbestendige bronnen voor energie. Voor meer informatie ga naar twente.com/renewable-energy!

Global Goal

global goal icon

“Energie die je niet verbruikt, hoef je ook niet te besparen. Dat is het doel van ons energiebeleid,” zegt Susan Ladrak, manager Engineering bij Grolsch. Grolsch onderzoekt daarom al jaren mogelijkheden om minder energie te verbruiken. In 2050 wil de bierbrouwer volledig van alle fossiele brandstoffen verlost zijn. De samenwerking met partners zoals Twence is van belang om de ambities van Grolsch vorm te geven. “In de brouwerij hebben wij warm water nodig voor het opwarmen van de pasteurs en spoelmachines. En ook voor het verwarmen van onze kantoren gebruiken we warm water. Door de energie uit het warme water van Twence over te dragen op ons eigen warm water systeem zijn we in staat om in 2022 grotendeels over te schakelen van warmte uit onze gasgestookte ketels naar warmte van Twence, die volledig duurzaam is opgewekt. Zo kan Grolsch binnen afzienbare tijd van het gas af.”

Twents warmtenetwerk

Vanuit de bestaande warmteleiding naar de Marssteden zal een nieuwe leiding worden gelegd naar Grolsch. Het water wordt bij Grolsch door een warmtewisselaar geleid waarbij de warmte uit het warme water van Twence wordt overgedragen op het warme water van Grolsch. Het door Twence aangeleverde water wordt opgewarmd tot 120 graden Celsius door stoom dat wordt opgewekt bij verbrandingsprocessen. De verbrandingsovens van Twence draaien op biomassa, niet-herbruikbaar afvalhout dat onder andere bij bouw en verbouwingen vrijkomt. De energie die Twence aan Grolsch levert is daarmee 100% groen. Met de warmte uit Twence’ afvalenergiecentrale worden sinds 2010 in Enschede zo’n 5.500 huishoudens en ruim 180 bedrijven, waaronder Universiteit Twente en het stadion van FC Twente, verwarmd. Met een eigen warmtenetwerk wordt Grolsch nu ook een van de ketenpartners van Twence.

Blik op de toekomst

Bierbrouwer Grolsch is al jarenlang actief met het reduceren van haar energieverbruik en de daarbij bijbehorende CO2 emissies. Susan: “Ons duurzaamheidsbeleid bestaat uit zes speerpunten, waarbij naast energie- en CO2 emissie reductie ook thema’s als water en duurzame verpakkingsmaterialen hoog op de agenda staan. Gelet op het reduceren van onze COemissies focussen we op twee zaken te weten: het continu verbeteren van de energie efficiëntie van de brouwerij en het inzetten van duurzame energiebronnen. Zo lopen verschillende initiatieven naast elkaar om in 2025 CO2 emissie-neutraal bier te brouwen.”


De tracéstudie voor de warmtelevering van Twence wordt in 2020 uitgewerkt. Het streven is om in 2021 te starten met de aanleg. Medio 2022 zal Grolsch gebruik kunnen maken van de warmte van Twence.

Samenwerking

Door warmtelevering van Twence aan Grolsch kan meer energie ter beschikking gesteld worden aan de industriële processen van de bierbrouwerij. Gerichte samenwerking met partners is van belang om de regionale energietransitie te realiseren. De realisatie van de warmtelevering komt tot stand in samenwerking met de provincie Overijssel en gemeente Enschede.


In Twente werken we samen aan een duurzame toekomst door innovatieve oplossingen te ontwikkelen. Denk aan de biobrandstof van BTG waarop schepen zullen gaan varen en de afvalcentrale van Twence waar uit vele verschillende materialen groene stroom wordt opgewerkt. 

Datum: 4 juni 2020 |

Bron tekst: Grolsch en Twence |

Auteur: Twente.com

Lees meer over #Renewable Energy