Duurzame bouw

Grondstoffen raken op en door duurzaam te bouwen kunnen bedrijven in de bouw besparen op energie én op materialen. In Twente worden slimme oplossingen ontwikkeld voor duurzaam bouwen, die rekening houden met de gezondheid van bewoners van het huis.

Grondstoffen raken op en door duurzaam te bouwen kunnen bedrijven in de bouw besparen op energie én op materialen. In Twente worden slimme oplossingen ontwikkeld voor duurzaam bouwen, die rekening houden met de gezondheid van bewoners van het huis.

Groeiende economie, dalend energieverbruik

Het gaat geweldig goed met de Twentse economie. En dat is terug te zien in de bouw en verbouw van woningen. Duurzaamheid is een belangrijk thema hierbij. Het verlagen van het energieverbruik en het toepassen van hernieuwbare materialen spelen een belangrijke rol bij duurzaam bouwen. Duurzaam bouwen staat voor wonen in een wereld die draait op schone, hernieuwbare energie en waarin grondstoffen niet verloren gaan. Nu het urgentiebesef van mensen toeneemt, bijvoorbeeld door de ambitie tot een gasvrij Nederland, wordt duurzaam bouwen nog innovatiever dan voorheen. De centrale vraag die hierbij blijft spelen is echter:

 

  • Welke mix leidt tot een energiezuinig resultaat mét voldoende woon- of werkcomfort en minimale woonlasten of exploitatiekosten?

 

↓ het verhaal gaat verder na 'impact maak je samen met..'

Impact maak je samen met..

Energie besparen

Hoewel bij nieuwbouw vaak woningen en gebouwen energieneutraal zijn, is dat bij bestaande panden anders. Ook na verbouwing is het op dit moment nog een hele uitdaging de woning of het gebouw energieneutraal op te leveren. Laat staan de verbouwing volledig duurzaam uit te voeren. Innovatieve installaties als warmtepompen of een zonneboiler worden nog slimmer en tijdens de bouw gebruiken aannemers energiebewuste materialen. Het gaat, met rasse schreden, de goede kant op! 

Bouwen aan Twente

In Almelo is het gebouw van de lokale overheid zowel duurzaam gebouwd als voorzien van energiebesparende toepassingen. Het wordt door sommigen het duurzaamste stadhuis van Nederland genoemd. Waar vanuit Twente ook aan wordt bijgedragen is het Europese Interreg project CATCH. Partijen als Universiteit Twente, gemeente Enschede, de provincie Overijssel en Waterschap Vechtstroom willen steden voorbereiden op de klimaatverandering door het klimaatbestendig maken van middelgrote steden in het Noordzeegebied. Een van de pilots vindt plaats in Enschede; het project Stadsbeek op het Pinkeltjesplein is veranderd in een speelterrein voor kinderen en fungeert tegelijkertijd als waterberging tijdens zware regenval. 

 

Zo is materiaal van cruciaal belang bij duurzame bouw, of duurzame steden. De productie van groene verf en de ontwikkeling van een biologische coating door de toeleveranciers van de bouwers in Twente, dragen zo ook bij aan duurzame bouw. Zo doen we het samen in Twente. 

Lees meer over.. #energietechnologie