Farm of the Future

De aardbodem vormt de basis van ons leven. Door de groei van de wereldbevolking wordt van landbouwers, tuinbouwers en veeteelthouders gevraagd steeds efficiënter om te springen met water, grond, grondstoffen en energie. In Twente worden nieuwe landbouwmethoden en – technologiën ontwikkeld die voordelen bieden voor de agrarische sector én het milieu... Twente is de Farm of the Future. 

De aardbodem vormt de basis van ons leven. Door de groei van de wereldbevolking wordt van landbouwers, tuinbouwers en veeteelthouders gevraagd steeds efficiënter om te springen met water, grond, grondstoffen en energie. In Twente worden nieuwe landbouwmethoden en – technologiën ontwikkeld die voordelen bieden voor de agrarische sector én het milieu... Twente is de Farm of the Future. 

Digital Farming

Het verschil tussen boerderijen van vroeger en nu is enorm. Het moderne boerenbedrijf zou weleens de spil van de biobased economie kunnen worden. De boerderij genereert onze dagelijkse stroom, voedt de groeiende wereldbevolking en recycled erop los. Boeren vraagt om smart thinking. We zitten middenin een agrarische revolutie. Digital Farming is de kern. Boeren gaan digitaal om dezelfde redenen waarom allerlei andere bedrijven verder digitaliseren. Technologie automatiseert processen, big data zorgt voor een datarevolutie en circulaire landbouw voorkomt afval en energieverspilling. Het maakt boerderijen slimmer, productie-efficiënter en het voegt nog meer waarde toe aan wat de boer al doet.

 

Actuele artikelen over #Farm of the Future

Vooruit boeren

De boeren staan meer dan ooit voor enorme uitdagingen om het boerenbedrijf rendabel te houden. Klimaatveranderingen dwingen de land- en tuinbouwers alsook de veestapelhouders tot het steeds efficiënter omspringen met water, grond, grondstoffen en energie. De agrarische sector gebruikt land en lucht intensief. Maar tegelijkertijd is deze sector misschien wel de basis van onze samenleving. Niet voor niets startten de boeren zelf de demonstratiecampagne ‘No farmers, no food’. Inventief boeren is de enige optie om oplossingen te vinden voor het voldoen aan verwachtingen van extern, en van de boer zelf. Energie-efficiëntie, efficiënt ruimtegebruik, afgestemde voerstromen, groeiafhankelijke bewatering, waardering van reststromen en nog veel meer is nodig. Dit alles met het doel om met slimmer werken meer resultaat te bereiken. En, vooral ook, om het klimaat te sparen.

De Twentse boer als energieleverancier

De boeren zijn niet een probleem, maar kunnen juist oplossingen kunnen bieden voor het energie- en klimaatvraagstuk. Dit is één van de speerpunten van Ondernemend Twente. Twentse boeren in Noord-Deurningen produceren bijvoorbeeld nu al groen gas door koemest van eigen bedrijf te vergisten. Dit Twentse biogasnetwerk dat levert aan MKB-bedrijven is een prima voorbeeld van hoe in Twente innovatie wordt vormgegeven, terwijl er ook geld mee wordt verdiend. Lees het volledige artikel over de boeren van Energiecoöperatie Ijskoud. Zo worden er in de regio nieuwe duurzame en hernieuwbare bronnen van energie gecreëerd. In Twente is de agrarische sector een kansrijke sector waarin inventieve boeren zelf met oplossingen komen. Twente dient als proeftuin voor de ontwikkeling van nieuwe technologieën. De technologische oplossingen zijn een exportproduct en van grote waarde voor de sociaal-economische ontwikkeling van Twente.

 

Maak impact samen met...

Slimmer werken

Eisen, verboden, richtlijnen, regels, certificaten, quotums… Boeren bevinden zich middenin een complex totaal van verwachtingen. Het dagelijks leven op het platteland vraagt om het zoeken van balans om binnen alle kaders resultaat te leveren. De manieren waarop de landbouw de afgelopen jaren zijn productiviteit heeft weten op te voeren, zijn zo goed als uitgewerkt. Toekomstboer zijn vergt ondernemerschap, lef en vooral innovatiekracht. Niet meer werken, maar slimmer werken.

 

De verdieping...

Ontdek ook de andere thema's die aansluiten op Farm of the Future

Lees meer over #Farm of the Future