Mestanalyse- en doseringssysteem leidt tot vermindering stikstofuitstoot landbouw

Precisielandbouw, het bereiken van een maximaal resultaat met minder grondstoffen door er zo efficiënt mogelijk mee om te gaan. Het Nutriflow-systeem van Veenhuis, onderdeel van de SVgroup, levert hier een bijdrage aan. Dit realtime mestanalyse-systeem zorgt ervoor dat de mest die boeren op hun akker verspreiden precies gedoseerd kan worden, om te voldoen aan de behoeften van het specifieke gewas. Voor een betere wereld van morgen, en de vermindering van stikstofuitstoot. In Twente komt de landbouwsector zelf met de oplossingen.

In het kort

  • Twentse agrobedrijven Schuitemaker en Veenhuis zijn in 2019 gefuseerd, de naam van de gezamenlijke holding is SVgroup
  • De Nutriflow maakt het voor de boer mogelijk om realtime te analyseren wat de voedingswaarde is van de mest die hij uitbrengt
  • Resultaat is netto minder stikstofuitstoot door efficiënter gebruik van mest

Global Goal

global goal icon
SVgroup

Afgelopen jaar zijn de twee Twentse agriproducenten Schuitemaker en Veenhuis gefuseerd. De merknamen Schuitemaker en Veenhuis zijn dusdanig sterk en bekend in de markt dat is besloten om deze allebei te behouden. De naam van de gezamenlijke holding is SVgroup. De kenmerkende mosterdgele tanks van Veenhuis, oorspronkelijk uit Raalte, en de tomaatrode machines van Schuitemaker uit Rijssen, zijn niet weg te denken uit het Twentse platteland. Schuitemaker en Veenhuis zijn beiden gerenommeerde A-merken in hun desbetreffende marktgebieden, namelijk voederwinning en mestoplossingen respectievelijk. Schuitemaker bestaat al 100 jaar en Veenhuis 81 jaar, echte traditionele Twentse maakbedrijven dus. Om sterker te staan in de toekomst hebben de bedrijven besloten te fuseren. SVgroup is inmiddels volledig gehuisvest in Rijssen. 

Precisielandbouw

Boeren moeten zich houden aan de Nederlandse wetgeving, er zit onder andere een maximum aan de hoeveelheid mest die gebruikt mag worden. Het is dus zaak voor boeren om efficiënt met hun middelen om te gaan. Deze efficiëntieslag en focus op precisielandbouw is 30 tot 35 jaar geleden al begonnen bij Veenhuis. Toen hebben zij systemen ontworpen waardoor de mest niet meer bovengronds, maar in de grond bij de wortel van het gewas wordt aangebracht, waardoor mest efficiënter en nauwkeuriger wordt ingezet. Inmiddels is de ontwikkeling van precisiesystemen voor het verspreiden en gebruiken van mest nog verder doorgegroeid. Het nieuwste product is de super efficiënte Nutriflow.

Nutriflow

De Nutriflow bestaat uit een infrarood sensor die de mest tijdens het uitbrengen realtime analyseert. De boer meet dus de gehaltes aan voedingsstoffen die in de mest zitten op het moment dat hij deze over zijn akker verspreid. Aan de hand daarvan kan hij zijn dosering aanpassen, omdat hij precies kan bepalen hoeveel mest er nodig is. “In de Nederlandse wet staat dat een boer maar een beperkte hoeveelheid stikstof en fosfaat over zijn land mag uitrijden. Er worden wel monsters gemaakt van de voedingsstoffengehaltes in de mest, maar dat zijn gemiddelde waardes in een mestopslag en representeren niet de waarde die op een bepaald moment op een bepaalde plek wordt uitgebracht. Met de Nutriflow kun je realtime precies zien wat de gehalten in de mest zijn, afhankelijk van de behoefte van het gewas weet je dus hoeveel mest je uit moet brengen”, zegt Hans Huisjes, productmanager bij SVgroup. “De boer bepaalt dus niet hoeveel kubieke meter mest hij per hectare uit wil rijden, maar geeft aan hoeveel stikstof of fosfaat hij aan wil brengen. Dat is het belang van de Nutriflow. Dat je echt op kilogrammen van je nutriënten gaat mestrijden, en niet op basis van kubieke meters mest”. Als de tractor is uitgerust met GPS kan ook opgeslagen worden hoeveel mest er op een bepaalde plek is aangebracht. 

Minder stikstof

Handig voor de boer en goed voor de wereld, dat is het Nutriflow systeem van Veenhuis. Uiteindelijk wordt de totale hoeveelheid stikstofuitstoot namelijk ook beperkt door dit systeem. Door zo efficiënt mogelijk te werken, kun je met een minimale hoeveelheid mest toch de benodigde voedingsstoffen aan je gewassen geven. Twentse innovatieve boeren en agrobedrijven komen zo zelf met oplossingen voor problemen waar de sector mee kampt. Niet alleen om aan de wetgeving te voldoen, maar vooral met een hart voor onze wereld en de natuur. Meer weten over toekomstbestendige innovatieve boeren uit Twente? Klik dan hier

Datum: 14 februari 2020 |

Auteur: Twente.com

Lees meer over #agrarisch