Warmte uit koemest

De natuurlijke warmte van koemest benutten door de warme mest in de mestkelder in contact te brengen met water in een slim buizenstelsel. De restwarmte zorgt voor warmteoverdracht waarmee bijvoorbeeld de boerderijwoning duurzaam kan worden verwarmd. 

In het kort

  • Met Manure2Heat wordt de natuurlijk warmte van koemest benut en kan bijv. de boerderijwoning duurzaam worden verwarmd

Global Goal

global goal icon

Loohuis Agro Neutraal verwerkt tijdens de bouw van een nieuwe koeienstal speciaal ontwikkelde vloerverwarmingsslangen in de vloer van de mestkelder. Deze slangen transporteren stromend water, waardoor warmteoverdracht ontstaat tussen de warme mest en de mestkeldervloer. Zo zal het koude water opwarmen en wordt de onttrokken, laagwaardige energie door de warmtepomp opgewaardeerd tot een bruikbaar temperatuurniveau van circa  60 graden Celcius. Daarmee kan agrarische bebouwing worden opgewarmd.

Warme mest

Wanneer de koeien in de winter op stal staan, dan wordt veel warme mest geproduceerd. Deze heeft een temperatuur van 37 graden Celcius. De afkoelende mest produceert in de mestkelder een temperatuur die schommelt tussen 10 en 15 graden Celcius. Tijdens de weidegang in de zomer produceren de koeien minder mest in de stal. Toch blijft tenminste 40 centimeter mest aanwezig in de mestkelder, waardoor steeds een goede warmtebron beschikbaar blijft. Als die mestwarmte onverhoopt toch niet toereikend is, dan wordt de aardwarmte onder de stal gebruikt om verder te verwarmen. Omdat de mestkeldervloer in nauw contact staat met die aarde onder de stal, kan deze zowel als bron of als tijdelijke energieopslag worden gebuikt. 

Datum: 1 januari 2019 |

Bron tekst: Loohuis Agro Neutraal |

Auteur: Twente.com

Lees meer over #energie