Smart farming: slim meer boeren met minder

De 17 werelddoelen van de Verenigde Naties bieden al de nodige uitdagingen om voor 2030 te komen tot tal van innovatieve oplossingen, bijvoorbeeld voor genoeg en gezond voedsel en diervriendelijk beheerd vee. In 2050 moet wereldwijd voedsel worden geproduceerd voor bijna 10 miljard mensen, terwijl de grondstoffen schaarser dreigen te worden en ontbossing voor voedselproductie juist moet worden tegengegaan. Er is dus concrete behoefte aan Twentse uitkomsten voor werelduitdagingen. Innovaties met een agrarische missie. Slimme impact voor een volhoudbare toekomst op de boerderij en daarbuiten.  

Meer met minder

Klimaatveranderingen dwingen de land- en tuinbouwers alsook de veestapelhouders tot het steeds efficiënter omspringen met water, grond, grondstoffen en energie. De uitdagingen voor de nabije toekomst vergen dus meer produceren met minder mogelijkheden. Energie-efficiëntie, efficiënt ruimtegebruik, afgestemde voerstromen, groeiafhankelijke bewatering, waardering van reststromen en nog veel meer is nodig. 

Beter natuurbeheer

Tal van geavanceerde technologieën en technieken moeten helpen om de groeibehoeften van dieren en planten te monitoren en begeleiden. Agrarische automatisering, sensorisering en robotisering zijn noodzakelijk om dierenwelzijn en biologische kweek van groenten, vruchten en planten te bestendigen voor een volhoudbare toekomst. Plantengroei en een productieve ontwikkeling van gewassen hangt af van de beschikbaarheid van water in de – vruchtbare – bodem. Door manipulatie van zowel irrigatie als drainage kunnen de groei van planten en de kwaliteit van vruchten positief worden beïnvloed. Voor een nog beter natuurbeheer is hoge precisie een basisvoorwaarde in de land- en tuinbouw en de veeteelt. 

Precieze land- en tuinbouw

Sensortechnologie helpt om het zaaien te optimaliseren, om de dichtheid van zaailingen te verhogen. Andere sensoren meten de omgevingstemperatuur, lucht- en bodemvochtigheid, de lichtniveaus, omgevingstemperatuur, atmosferische druk, de pH-waarde van de bodem en de geschatte oogsttijd. Met innovatieve technieken kan de optimale waterafgifte worden bepaald, terwijl sapstroomsensoren nauwkeurig meten hoeveel water de plant via de wortel opneemt en weer transpireert via de bladeren. Veldsensoren rapporteren meetgegevens over voedingsstoffen, vocht en weersgesteldheid om precieze bevloeiing van water en injectie van mest te bepalen. 

Precieze veeteelt

Voor de veestapel geldt een soortgelijke aanpak. Slimme kragen met versnellingsmeters volgen de bewegingen van de dieren en kunnen identificeren wanneer een dier te heet of ziek is. Automatische voeding helpt op tal van manieren voor een betere veestapel. Het vee is actiever. Dat leidt mede tot een stijgende melkproductie en een grotere rantsoenefficiency. Verder biedt automatisch voeren en melken ook bedrijfseconomische voordelen omdat de jaarkosten lager liggen door minder mensinzet. Zelfs het energieverbruik ligt lager.

Bedrijven met een missie voor #Smart farming
 • Biochem Products uit ondernemend Enter
 • Aerobotic Tech Team Twente uit Enschede
 • De Groot Vroomshoop uit ondernemend Twenterand
 • Loohuis Agri Neutraal uit ondernemend Saasveld
 • Boessenkool uit ondernemend Almelo 
 • TenCate Geosynthetics uit ondernemend Hengelo
 • Loohuis Agri Neutraal uit ondernemend Saasveld
 • Trioliet uit ondernemend Oldenzaal
 • FarmFood uit ondernemend Hellendoorn/Nijverdal
 • ClearFlight Solutions uit ondernemend Enschede
 • Pentair uit ondernemend Enschede
 • NX Filtration uit ondernemend Enschede

Innovaties met een missie voor #Farm of the Future