Farm of the Future

De 17 werelddoelen van de Verenigde Naties bieden al de nodige uitdagingen om voor 2030 te komen tot tal van innovatieve oplossingen, bijvoorbeeld voor genoeg en gezond voedsel en diervriendelijk beheerd vee. In 2050 moet wereldwijd voedsel worden geproduceerd voor bijna 10 miljard mensen, terwijl de grondstoffen schaarser dreigen te worden en ontbossing voor voedselproductie juist moet worden tegengegaan. Er is dus concrete behoefte aan Twentse uitkomsten voor werelduitdagingen. Innovaties met een agrarische missie. Slimme impact voor een volhoudbare toekomst op de boerderij en daarbuiten.   

De 17 werelddoelen van de Verenigde Naties bieden al de nodige uitdagingen om voor 2030 te komen tot tal van innovatieve oplossingen, bijvoorbeeld voor genoeg en gezond voedsel en diervriendelijk beheerd vee. In 2050 moet wereldwijd voedsel worden geproduceerd voor bijna 10 miljard mensen, terwijl de grondstoffen schaarser dreigen te worden en ontbossing voor voedselproductie juist moet worden tegengegaan. Er is dus concrete behoefte aan Twentse uitkomsten voor werelduitdagingen. Innovaties met een agrarische missie. Slimme impact voor een volhoudbare toekomst op de boerderij en daarbuiten.   

Meer met minder

Klimaatveranderingen dwingen de land- en tuinbouwers alsook de veestapelhouders tot het steeds efficiënter omspringen met water, grond, grondstoffen en energie. De uitdagingen voor de nabije toekomst vergen dus meer produceren met minder mogelijkheden. Energie-efficiëntie, efficiënt ruimtegebruik, afgestemde voerstromen, groeiafhankelijke bewatering, waardering van reststromen en nog veel meer is nodig. 

 

Leeg

Beter natuurbeheer

Tal van geavanceerde technologieën en technieken moeten helpen om de groeibehoeften van dieren en planten te monitoren en begeleiden. Agrarische automatisering, sensorisering en robotisering zijn noodzakelijk om dierenwelzijn en biologische kweek van groenten, vruchten en planten te bestendigen voor een volhoudbare toekomst. Plantengroei en een productieve ontwikkeling van gewassen hangt af van de beschikbaarheid van water in de – vruchtbare – bodem. Door manipulatie van zowel irrigatie als drainage kunnen de groei van planten en de kwaliteit van vruchten positief worden beïnvloed. Voor een nog beter natuurbeheer is hoge precisie een basisvoorwaarde in de land- en tuinbouw en de veeteelt. 

 

Precieze land- en tuinbouw

Sensortechnologie helpt om het zaaien te optimaliseren, om de dichtheid van zaailingen te verhogen. Andere sensoren meten de omgevingstemperatuur, lucht- en bodemvochtigheid, de lichtniveaus, omgevingstemperatuur, atmosferische druk, de pH-waarde van de bodem en de geschatte oogsttijd. Met innovatieve technieken kan de optimale waterafgifte worden bepaald, terwijl sapstroomsensoren nauwkeurig meten hoeveel water de plant via de wortel opneemt en weer transpireert via de bladeren. Veldsensoren rapporteren meetgegevens over voedingsstoffen, vocht en weersgesteldheid om precieze bevloeiing van water en injectie van mest te bepalen.  

 

Vooruit boeren

De boeren staan meer dan ooit voor enorme uitdagingen om het boerenbedrijf rendabel te houden. Klimaatveranderingen dwingen de land- en tuinbouwers alsook de veestapelhouders tot het steeds efficiënter omspringen met water, grond, grondstoffen en energie. De agrarische sector gebruikt land en lucht intensief. Maar tegelijkertijd is deze sector misschien wel de basis van onze samenleving. Niet voor niets startten de boeren zelf de demonstratiecampagne ‘No farmers, no food’. Inventief boeren is de enige optie om oplossingen te vinden voor het voldoen aan verwachtingen van extern, en van de boer zelf. Energie-efficiëntie, efficiënt ruimtegebruik, afgestemde voerstromen, groeiafhankelijke bewatering, waardering van reststromen en nog veel meer is nodig. Dit alles met het doel om met slimmer werken meer resultaat te bereiken. En, vooral ook, om het klimaat te sparen.