Innovatieve MowHawk maakt natuur-inclusief bermbeheer mogelijk met slimme technologie

De nieuwste innovatie van Datacadabra is de MowHawk. Dit is een slim modulair camerasysteem dat op de maaibak van een maaizuigcombinatie wordt geïnstalleerd en die het doel heeft natuurinclusief bermbeheer te faciliteren. Dit innovatieve systeem geeft instructies aan de chauffeur om natuurvriendelijk te maaien en verkrijgt inzicht over de stand van de biodiversiteit en kwaliteit van het maaisel. Hierdoor is natuur-inclusief bermbeheer mogelijk met slimme technologie. 

In het kort

  • De MowHawk is een initiatief van Datacadabra in samenwerking met Jelle Bijlsma dat in opdracht van Provincie Overijssel is ontwikkeld. 
  • De MowHawk is een computer vision & tracking toepassing voor op bermmaaiers. Dit innovatieve systeem geeft instructies aan de chauffeur om natuurvriendelijk te maaien en verkrijgt inzicht over de stand van de biodiversiteit en kwaliteit van het maaisel. 

Global Goal

global goal icon
De MowHawk

De MowHawk is een computer vision & tracking toepassing voor op bermmaaiers. Door middel van een camerasysteem dat op de maaibalk van een machine wordt gemonteerd, krijgt de chauffeur direct inzichtelijk hoe de kwaliteit van het maaisel is. Daarnaast is de MowHawk ook een datacollectie-systeem waarmee onder andere zwerfvuil, invasieve exoten en het gewicht in beeld worden gebracht. Dit kan tevens worden uitgebouwd naar het vaststellen van insectenpopulatie en vegetatie. De verzamelde gegevens worden vervolgens geanalyseerd en gearchiveerd in een datawarehouse. De data dient daar als informatiebron voor het monitoren van de ecologische resultaten en de kwaliteit, de ontwikkeling van beleid en het nemen van beslissingen.

Alles in realtime

De invulling van het maaibeleid wordt via een koppeling in het informatiesysteem van de bermeigenaar ingevoerd. Dit zijn provincies, gemeenten en waterschappen. De maaipatronen worden op de kaart per locatie vastgelegd die passen binnen het ecologische beleid in de provinciale bermen. De chauffeur van de tractor kan op een beeldscherm in de cabine realtime de aanwijzingen voor het maaien zien.

 

Ook de kwaliteit van het maaisel is direct inzichtelijk voor de chauffeur en de beherende partij. De voortgang hiervan kan worden gevolgd in een online dashboard. De kwaliteit van het maaisel wordt bepaald aan de hand van de hoeveelheid zwerfvuil, het gewicht en de aanwezigheid van invasieve exoten. Aan de hand van de kwaliteit kan worden bepaald wat de volgende stap voor de meest circulaire verwerking van het maaisel is.

Vele opbrengsten

Door vuil, invasieve exoten en het gewicht van de massa te detecteren zijn er minder handelingen nodig om het biomassa te composteren, wat veel invloed kan hebben op de verwerkingsprijs. Door de eliminering van zwerfvuil en invasieve exoten is het bermmaaisel vaak geschikt voor andere hoogwaardiger verwerkingsmethoden. Denk hierbij aan het inzetten voor vergisting, bodemverbeteraar of voor plaatmateriaal.

 

Door het bermbeheer op deze manier slim in te zetten wordt er meer inzicht verkregen in de biodiversiteit, waardoor er proactief kan worden ingespeeld op veranderingen in de bermen. Onder andere de bestrijding van invasieve exoten, wat toekomstige kosten bij schade voorkomt. Maar ook kan hiermee de biodiversiteit worden vergroot. Door de realtime informatievoorziening kan er natuurvriendelijker gemaaid worden, waardoor bloemzaadjes en insecten eitjes gespaard worden.

Demonstraties glansrijk doorstaan

De MowHawk is een initiatief van Datacadabra in samenwerking met Jelle Bijlsma dat in opdracht van Provincie Overijssel is ontwikkeld. Onlangs heeft de demonstratie plaatsgevonden dat met groot enthousiasme werd ontvangen. Het prototype staat en achter de schermen wordt er hard gewerkt aan verdere ontwikkelingen aan de MowHawk.

Contactinformatie

The Gallery 1.70
Hengelosestraat 500
7521 AN Enschede
+31 (0)53 8200 792 info@datacadabra.nl www.datacadabra.nl

Global Goals

Datum: 24 november 2020 |

Bron tekst: Datacadabra |

Auteur: Twente.com

Lees meer over #slimmetechnologie