Boeren uit Twente slagen erin een groengasbedrijf op te richten

Cogas uit Almelo gaat samenwerken met Coöperatie IJskoud om op die manier een groengas bedrijf op te richten. Dit gebeurt door boerenbedrijven uit regio Twente. Zo kunnen woningen in de toekomst op een duurzamere manier verwarmd worden.

In het kort

  • De samenwerking tussen de bedrijven zorgt voor meer duurzaamheid in Twente.
  • Met de gezamenlijke ambitie streven de Twentse bedrijven ernaar dat meer boeren bedrijven zich aan zullen sluiten.

Global Goal

global goal icon
Woning verwarmen

Bewoners in een kleine kern of in een buitengebied, krijgen het in de toekomst moeilijker om hun huis te verwarmen. Aardgas wordt vervangen en er zal dan een andere manier gezocht moeten worden om woningen te verwarmen. Door de lage bebouwingsdichtheid is het niet rendabel genoeg om een groot warmtenet aan te leggen.

Twentse boeren slaan de handen in een en hebben daarmee een duurzamer idee bedacht: gas winnen uit varkens- en koeienmest met een biovergister. De mest van de stalvloer verdwijnt in de opvangkelder, vanuit hier wordt de mest in de vergister gepompt. Aan de bovenkant van de vergister zit een pijp, het biogas gaat daardoor naar beneden. Na enkele bewerkingsprocessen stroomt het via een gasmeter het net in.

Zes melkveehouders

Melkveehouders uit Noord-Deurningen hebben besloten om samen te gaan werken. Dit onder de naam Coöperatie IJskoud. Zij produceren al langer biogas en leveren dit aan bedrijven in de omgeving. Door het samen ondertekenen van een intentieovereenkomst tussen het Energiefonds Overijssel, Cogas en de gemeenten Dinkelland, Losser en Tubbergen komt de oprichting van een groengas bedrijf tot stand in Noordoost Twente. Coöperatie IJskoud en Cogas hebben voorwaarden afgesproken die ervoor zorgen dat biogas naar groengas opgewekt kan worden. Op die manier wordt het groengas straks direct in de

leidingen van Cogas gepompt. Zo produceren boeren bedrijven uit eigen regio duurzaam groengas op een relatief eenvoudige manier.

Groengas

Het groengas wat in deze samenwerking wordt gebruik, wordt gewonnen uit mest van vee. Het kan op dezelfde manier gebruikt worden als aardgas en heeft dezelfde kwaliteit. Het goede nieuws is: bestaande aardgasnetwerken kunnen gebruikt worden voor verspreiding. Veel boerenbedrijven hebben zoveel koeienmest dat ze er veel woningen en bedrijven in de regio mee kunnen verwarmen. Er ligt een prachtige kans voor de boeren uit Noordoost Twente en ze streven ernaar dat meer boeren bedrijven zich in de toekomst zullen aansluiten bij het groengas bedrijf. De belangstelling hiervoor neemt steeds meer toe, boeren tussen Lattrop-Breklenkamp en de Lutte willen mee gaan doen. Zo ook de gemeente Hof van Twente.

Datum: 17 december 2021 |

Bron tekst: Tubantia |

Auteur: Twente.com

Lees meer over #Farm of the Future