Voerrobot doseert natuurlijk eetpatroon veestapel

Door meerdere keren per dag aan koeien een kleinere, exact gedoseerde hoeveelheid voer te geven, krijgt het vee een eetpatroon dat het dichtst komt bij de natuurlijke regelmaat. De Triomatic voerrobot van Trioliet uit ondernemend Oldenzaal in Twente, kan de veestapel nauwkeurig worden gevoerd met de juiste hoeveelheid en menging van veevoer. Alles bij elkaar leidt tot meer dierenwelzijn en een gezondere veestapel met een betere conditie voor een langere levensduur.

In het kort

  • Door de Triomatic voerrobot kan de veestapel nauwkeurig worden gevoerd met de juiste hoeveelheid en menging van veevoer

Global Goal

global goal icon

In de weides graast vee naar behoefte. Het dier neemt zelf af wat het nodig heeft. Als een volwassen koe op stal staat, dan krijgt deze nog slechts één of twee keer per dag eten en dus niet wanneer de koe daaraan een natuurlijke behoefte heeft. 

Dierbehoefte

Vaker voeren leidt tot hogere voeropname, grotere melkproductie, betere diergezondheid en een hogere vruchtbaarheid van de veestapel. Dat kan met het automatische voersysteem Triomatic, dat al rendabel is vanaf 50 koeien. Zo kan dit continu vers worden aangeboden naar de behoefte van het dier. Daarbij leidt structuurrijk voeren tot een betere vertering en een gezonde pensfunctie van de koe. 

Kleine voetafdruk

Automatisch voeren heeft tal van efficiency-voordelen. De dieren zijn actiever en als ook een melkrobot in de stal aanwezig is, dan loopt de veestapel ook eerder en vaker door melkrobot. Bij elkaar leidt het tot een stijgende melkproductie en een grotere rantsoenefficiency. Daarnaast biedt automatisch voeren ook bedrijfseconomische voordelen omdat de jaarkosten lager liggen door minder inzet van medewerkers. Ook is het energieverbruik lager. Bij nieuwbouw van een stal kan direct rekening worden gehouden met een smallere voergang. Stap voor stap wordt de milieuvoetafdruk van veeteelt kleiner. 

Optimale flexibiliteit

De voederrobot bestaat uit een voerrobot en een voerkeuken, die is opgebouwd uit meerdere aaneengeschakelde aanvoerbodems. Het voer kan voor meerdere dagen worden opgeslagen en de systemen kunnen tot wel 1.000 koeien per dag voeren. Het systeem beschikt over aanvoerbodems voor een voorraad van ruwvoer in de vorm van kuilblokken of balen. Vanuit andere voorraadbakken in de voerrobot kunnen ook bijproducten en krachtvoer worden toegevoegd. 

Wonder op wielen

De voerrobot rijdt op wielen en is voorzien van accu’s voor het elektrisch rijden, doseren en aanschuiven van het voer. In de voerkeuken dokt de voerrobot in op een stroomrail om de accu’s elektrisch op te laden en om in de voerkeuken te kunnen rijden voor het mengen op netspanning. Dat geeft de robot extra capaciteit en verlengt de levensduur van de accu’s. Voor de navigatie maakt Triomatic gebruik van een antenne die een inductiedraad of transponders in de vloer volgt. Hierdoor is het mogelijk om te rijden zonder dat er een rail nodig is, ook tussen verschillende stallen op het erf. 

Datum: 1 januari 2019 |

Bron tekst: Trioliet |

Auteur: Twente.com