Innovatie in batterijen: Drie vliegen in één klap

Een kleine twee jaar geleden hebben we als Oost NL in samenwerking met onze collega-Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen, Brainport Development, provincies, EZK, I&W, NWO, RVO, enkele universiteiten en hogescholen en regio’s als Twente, gezamenlijk het economisch en maatschappelijk potentieel van de Nederlandse batterijketen in kaart gebracht. Daarbij hebben we met bedrijven, kennisinstellingen en overheden gedefinieerd wat er moet gebeuren om de kracht van deze Nederlandse kennisposities te benutten. En wat zo mooi is hierbij: het mes snijdt aan zoveel kanten: economisch, voor het klimaat en voor de energietransitie. Daarom maken we nu met en voor het circulaire batterij-ecosysteem een investeringsvoorstel om in te dienen voor de derde ronde van het Nationaal Groeifonds. 

In het kort

  • Innovatie in batterijen zorgt voor economische kansen en duurzaam verdienvermogen en is goed voor het klimaat en de energietransitie.

Global Goal

global goal icon
Economische kansen en duurzaam verdienvermogen

De sterke kennispositie van Nederland in het batterijdomein zitten onder andere in de research en ontwikkeling van nieuwe materialen, dunne film technologie, semicon, machinebouw en de ontwikkeling en productie van duurzame (veelal elektrisch aangedreven) heavy duty voertuigen. In Oost-Nederland heeft de Universiteit Twente een leidende rol in de ontwikkeling van nieuwe batterijcellen en -materialen. Veel van de huidige generatie batterijen worden geproduceerd met zeldzame en vervuilende materialen. De UT werkt aan oplossingen waardoor er minder kritieke materialen nodig zijn. Sterker nog er worden al batterijen gemaakt van materialen die niet schaars en gewoon in eigen land verkrijgbaar zijn. Maar ook onze maakindustrie levert een grote bijdrage aan de efficiëntere productie en functioneren van batterijen. Groeit het batterijgebruik (en dat is natuurlijk beslist aan de gang) dan groeit ook het verdienvermogen van al die bedrijven in de Nederlandse batterijketen.

Goed voor het klimaat

Bedrijven in Nederland zijn zich meer en meer bewust van hun afhankelijkheid van kritieke materialen. Door het Nationaal Groeifonds-voorstel circulaire batterijen zorgen we voor de ontwikkeling van batterijen zonder kritische materialen, voor een efficiënter gebruik van batterijen door nieuwe materialen, dunne film, sensoriek e.d. en voor het hergebruik en de opzet van een recyclingsketen voor o.a. Li-Ion batterijen. Daarmee is het streven dat we minder nieuwe materialen nodig hebben voor meer opslagcapaciteit en zodoende worden we de komende jaren minder afhankelijk van diverse buitenlanden en geven we mede invulling aan de Europese batterij strategie (eigen productie opzetten en behoud materialen). De relatie die we vanuit Oost-Nederland (via de Universiteit Twente) al hebben met de nieuwe batterijproductieunit van Fraunhofer, het MEET-instituut voor batterijcel-onderzoek en het circulaire batterijencentrum in de Münster-regio wordt hier nadrukkelijk bij ingezet. 

Goed voor de energietransitie

De vergrote inzet op innovaties in de batterijketen leidt tot meer duurzame oplossingen in de ontwikkeling van decentrale energiesystemen. Een thema wat wij als Oost NL ook al zo’n 2 jaar geleden onder de aandacht hebben gebracht van beleidsmakers en waar we nu met tien locaties een versnellingsprogramma hebben opgezet (versnellingsprogramma Smart energy hubs). In de meeste van de hubs worden ook batterijen als onderdeel in het systeem ingebouwd. Hoe mooi zou het zijn als we de nieuwe in ons eigen land ontwikkelde redoxflow batterijen zoals die van Elestor, Zenon, Dr. Ten, voor kunnen gebruiken. Of een hergebruikte batterijsysteem van Battery-as-a-service of TimeShift.

Om deze drie redenen werken we vanuit Oost NL actief mee - samen met een breed team - aan een investeringsvoorstel ter versterking van het batterijecosysteem in Nederland. Want door onze kennisposities te benutten, te versterken en te laten uitgroeien, zijn we partner voor de Europese uitdaging om onze energievoorziening zelf in de hand te nemen. Belangrijk voor een veilige, duurzame en welvarende toekomst.

Datum: 20 oktober 2022 |

Bron tekst: Oost NL |

Auteur: Liane van de Veen

Lees meer over #innovatie