Duurzaam klimaat

Om een duurzame leefomgeving zonder CO2-uitstoot te realiseren moeten miljoenen auto’s overgaan van vervuilende fossiele brandstoffen naar schone brandstof. Het gebruik van alternatieve brandstoffen, zoals afval, biomassa, houtpellets en houtsnippers wordt populairder. De meeste benzines en diesels bevatten daarom tegenwoordig naast koolwaterstoffen uit aardolie, ook biobrandstoffen. Deze brandstoffen doen wat betreft kwaliteit, betrouwbaarheid en duurzaamheid niet onder voor fossiele brandstoffen die we sinds jaar en dag kennen. De wil om over te stappen van reguliere brandstoffen, naar duurzame is wel afhankelijk van een aantal voorwaarden:

  • Wat kost het om om te schakelen?
  • Kan de huidige installatie of het huidig transportmiddel de omschakeling technisch aan?
  • En voor automobilisten ook belangrijk: waar is de duurzame brandstof te tanken?

Door Twente aangedreven

Paard en wagen, stoken op kolen; Twente is er groot mee geworden. Onze groeiende economie heeft decennia profijt gehad van gebruiken uit een ver verleden. Nu de aandacht voor een duurzame economie verder toeneemt loopt Twente voorop door ondernemerschap en de drive om te pionieren. Zoals we dat vroeger ook deden.

Slim Twente

De pyrolyse olie uit Hengelo is een bijzondere brandstof die veel bespaart en oplevert. Door ontwikkeling van geavanceerde technologie kan het spin-off en technologiebedrijf BTG BioLiquids (BTG-BTL) biomassa omzetten in bio-olie. Zaagsel wordt door verbranding omgezet in een plantaardige olie. Hiermee is het een duurzaam en hernieuwbaar alternatief voor fossiele brandstoffen.

Ook de waterstof-auto die de Universiteit Twente ontwikkelde voor deelname aan Shell Eco Marathon is een uitvinding die bijdraagt aan een duurzame toekomst. De auto kan maar liefst 1.000 kilometer afleggen op slechts 1 liter waterstof. Green Team Twente heeft een nieuwe waterstofauto ontwikkeld die beter is voor het milieu en onze gezondheid, dan bijvoorbeeld een benzine- of dieselauto.

Brandstof voor de toekomst

In Twente proberen bedrijven samen het gebruik van schaarse fossiele brandstoffen terug te dringen door alternatieve energiebronnen te ontwikkelen. De klimaatimpact die transport heeft, zorgt ervoor dat er mondiaal gezocht wordt naar een alternatief voor benzine of diesel. Deze fossiele brandstoffen blijken niet zomaar te vervangen. De (ontwikkeling van) installaties van het Enschedese bedrijf HoST zijn een stap die de ontwikkeling van de bio-based economie op gang brengt. Als we willen omschakelen moeten we meer biobrandstoffen, als pyrolyse olie, gaan gebruiken. BTG-BioLiquids is producent van deze olie en voorziet vanuit de fabriek in Hengelo inmiddels grote bedrijven als FrieslandCampina van biobrandstof. Een duurzaam proces dat hernieuwbare energie oplevert.

Lees meer over #energietechnologie