Groene stroom

De behoefte naar stroom die echt groen is neemt toe. Niet alleen gebruik maken van groene energie, maar ook het opwekken ervan gebeurt op een duurzame manier. In Twente ligt de focus op spaarzaam omgaan met waardevolle (landbouw)grond en op de transitie van grijze naar groene stroom. Zo wordt Twente nóg groener.

De behoefte naar stroom die echt groen is neemt toe. Niet alleen gebruik maken van groene energie, maar ook het opwekken ervan gebeurt op een duurzame manier. In Twente ligt de focus op spaarzaam omgaan met waardevolle (landbouw)grond en op de transitie van grijze naar groene stroom. Zo wordt Twente nóg groener.

Gewoon groene stroom

De wereld wordt steeds wat duurzamer. Nederland ook, Twente ook. Dat is in alle opzichten ook hard nodig, want de uitstoot van broeikasgassen moet verminderen. Door opwekken en gebruiken van groene energie, een verzamelnaam voor alle soort energie die de ecologische footprint verkleinen, ondernemen we actie. We moeten toe naar volledig schone stroom die het milieu niet vervuilt.

 

Grijs of groen?

Groene stroom is duurzame elektriciteit die is opgewekt uit alternatieve energiebronnen, zoals windenergie, waterkracht, zonne-energie en elektriciteit uit biomassa. De term is de tegenhanger van uit fossiele brandstoffen opgewekte elektriciteit of ‘grijze stroom’. Omdat het verschil tussen groene en grijze elektriciteit lastig te onderscheiden is, het komt immers beide uit hetzelfde stopcontact, is er nog dikwijls onduidelijkheid over groene stroom. Aan de elektriciteit zelf is niet te merken hoe deze is opgewekt.


Groene stroom opwekken kan ook thuis of op kantoor. Denk aan zonnepanelen. Meer vertrouwen in de kwaliteit van echte groene stroom moet de aankomende jaren ervoor zorgen dat er minder grijze dan groene stroom wordt afgenomen. Vragen die nu leven zijn:

 

  • Wat is echte groene stroom?
  • Wordt groene stroom altijd duurzaam opgewekt?

 

↓ het verhaal gaat verder na 'de verbreding..'

 

Echte groene stroom

Duurzame elektriciteit is echt groen als deze voor zeker 80% in Nederland is opgewekt. Ergens in ons land levert een windmolen of zonnepaneel dan energie aan de leverancier voor gebruik thuis. Groene energie, hoewel schone stroom genoemd, is dus nog steeds een mix van grijze en groene energie. Om het energiecontract volledig groen te maken, wordt vaak CO2-uitstoot gecompenseerd met het plaatsen van bomen en andere duurzame projecten. 

Twentse stroom

Twence, de afvalverwerker uit Hengelo, is ver met de productie van echte groene stroom. Een groot deel van Twente profiteert inmiddels van de ontwikkelingen van Twence. Zo realiseerde Twence het grootste zonnepark van Twente. Het voorziet in het stroomverbruik van ongeveer 4.500 huishoudens. Deze elektriciteit wordt geproduceerd met 61.000 zonnepanelen.

 

De expertise van Twence ligt ook zeker op de verwerking van afval naar de productie van energie. De warmte uit de biomassa-energiecentrale van Twence kan ondermeer gebruikt worden voor koeling, hygiënisatie, de verwarming van gebouwen, de procesindustrie of voor droogprocessen.

 

Impact maak je samen met..

Lees meer over #energietechnologie