Zonne-energie, de zon als onuitputbare bron

Zonne-energie is energie van de zon opgewekt uit zonnestraling in de vorm van warmte en licht, een mengsel van elektromagnetische straling van verschillende golflengten, voor 99 procent liggend tussen 300 en 3000 nm. Deze energie vormt – samen met andere soorten zoals windenergie, getijdenenergie, waterkracht en biomassa – meer dan 99,9 procent van alle hernieuwbare energie op Aarde. Deze duurzame energie kan worden opgevangen met behulp van zonnepanelen en rechtstreeks worden omgezet in elektriciteit. Hernieuwbare energie is gratis en duurzaam-onuitputtelijk. Het geeft de zonneauto’s van Solar Team Twente de beste bron van energie.

De winst zit in de details

Vele details in het innovatieve ontwerp van de Twentse zonneauto’s dragen stuk voor stuk bij aan een lagere luchtweerstand, een snellere rolsnelheid, een optimaler energiemanagement en tal van andere technologische snufjes. Elke twee jaar zit de winst in kleine veranderingen. Revolutie door evolutie. Door het continue proces van berekenen, analyseren en weer verbeteren is door Solar Team Twente in de loop der jaren een aerodynamisch en technologisch bepalend ontwerp neergezet. De veranderingen worden tegelijkertijd bepaald door uitdagende aanscherpingen in het reglement van de Solar Challenge.

Bekijk hier meer over het Solar Team Twente 2019:

Technische hoogstandjes

In de nieuwste zonneauto van Solar Team Twente zitten net zoals voorgaande jaren tal van innovatieve elektronische, mechanische, structurele en materiële systemen, die het verschil maken tijdens de World Solar Challenge. Stuk voor stuk zijn het doorontwikkelingen van uitvindingen van vorige Twentse teams of baanbrekende innovaties van het huidige studententeam van Universiteit Twente en Saxion Hogeschool, die samen met tal van hightech-bedrijven van binnen en buiten ondernemend Twente zijn ontdekt, ontworpen en ontwikkeld.

Bekijk hier alle onderdelen uit de #zonnewagen