Duurzaamheid en circulariteit in curriculum

Volhoudbaarheid en herbruikbaarheid dienen centraal onderdeel te zijn van technische opleidingen, ook in ondernemend Twente. De inzet van de Circulaire Educatie Deal is een standaard circulaire manier van denken: de wijze waarop technici in opleidingen tijdens studies een vraagstuk benaderen. In studievakken als ‘de bouw’ zijn circulariteit en duurzaamheid al actuele onderwerpen. In andere technische vakken moet dat ook zo zijn. Doel is om educatief bij te dragen aan het oplossen van het klimaatprobleem en om consumptie- en productiepatronen binnen de grenzen van de planeet te houden.

In het kort

  • Volhoudbaarheid en herbruikbaarheid dienen centraal onderdeel te zijn van technische opleidingen
  • Solar Team Twente heeft de Circulaire Educatie Deal ondertekend, waarmee kennis van dit studententeam beschikbaar wordt gesteld voor diverse - technische - opleidingen in en buiten Twente

Global Goal

global goal icon

Het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI) onderschrijft dit duurzame doel en ziet binnen en buiten de beroepsvereniging voor hoger opgeleide technici een groeiende vraag naar een groener onderwijslandschap. Voor KIVI draait het vooral om het vergroten van het bewustzijn over materiaalgebruik, energieverbruik en de levenscyclus van machines en processen. Kersverse ingenieurs kiezen toekomstbewust steeds meer voor duurzaam en circulair. Als jonge professionals willen zij iets goeds doen voor de werk- en leefomgeving op de Aarde. KIVI zet zich daarom in om de kwaliteit van leven in de samenleving te verbeteren met technologische oplossingen voor maatschappelijke problemen. 

Toekomstbestendige zonnewagen

Solar Team Twente heeft de Circulaire Educatie Deal ondertekend. Daarmee wordt kennis van dit studententeam beschikbaar gesteld voor diverse – technische – opleidingen in en buiten Twente. Deze nieuwe generatie technici in opleiding straalt optimisme uit over de toekomst, omdat zij verwachten dat er meer ruimte en aandacht zal komen voor volhoudbaarheid en herbruikbaarheid. Bij hen slaat het leefbaar houden van de Aarde aan. Solar Team Twente gelooft sterk in de energie van de zon als onuitputbare en schone energiebron. Met het tweejaarlijks ontwikkelen en bouwen van een nieuwe zonneauto, leggen deze ingenieurs in opleiding de nadruk op die toekomstbestendigheid. Iedere editie betrekt het team leerlingen op Twentse basisscholen, scholieren in het voortgezet onderwijs in Twente en studenten op ROC van Twente, Hogeschool Saxion en Universiteit Twente bij de uitdagingen van het Solar Team Twente. 

Concreet zichtbaar

Ook klanten van bedrijven in de Twentse maakindustrie beginnen meer en meer te vragen omtrent duurzaamheid en circulariteit, hoe lastig het voor producenten en leveranciers soms ook nog is om beide vraagstukken concreet zichtbaar te maken in technische producten en diensten. Tegelijkertijd geldt dat werkgevers in de maakindustrie vooral behoefte hebben aan ingenieurs die voldoende specialistische kennis hebben. Dat staat soms nog haaks op bredere, maatschappelijke onderwerpen die zich na het afstuderen aandienen. Feitelijk is het een lokroep om multidisciplinair en toekomstbestendig samenwerken. Zo raken technologieën en technieken volledig geïntegreerd in de samenleving. 

Kennis en kunde uitwisselen

Onderdeel van de Circulaire Educatie Deal is dat het KIVI ervaringen en verwachtingen wil uitwisselen over hoe de onderwerpen ‘duurzaam’ en ‘circulair’ standaard een logische plek krijgen in het curriculum. Dat moet anderen inspireren om nog meer kennis en kunde te delen voor een volhoudbare toekomst op Aarde. Solar Team Twente heeft die stap reeds lang geleden gezet. Sinds 2005 racet dit studententeam ‘down under’ door Australië om een wezenlijke bijdrage te leveren aan de technologische ontwikkeling van zonenergie in mobiliteit. Daarmee maakt het team een directe verbinding naar ‘smart cities’, waarin elektrisch rijden een belangrijke, duurzame bijdrage moet leveren aan het leefbaar houden van grootstedelijke conglomeraten. 

Datum: 22 november 2018 |

Bron tekst: De Ingenieur |

Auteur: Twente.com

Lees meer over #duurzaam