Training naast financiële bijdrage voor studententeams UT en Saxion

‘Ontwikkeling soft skills zorgt voor betere samenwerking’

Studenten van de Universiteit Twente en Hogeschool Saxion wedijveren al jaren met studententeams van andere universiteiten wie de beste solar boat en electric superbike kan creëren. In jaarlijks wisselende teamsamenstellingen proberen ze deze naar een steeds hoger niveau te tillen. De technische kennis die daarvoor nodig is, komt vanuit de Universiteit en de Hogeschool van regionale bedrijven die de teams bijstaan, het geld voor de jaarlijkse challenges komt van sponsoren.

In het kort:

  • De studententeams die werken aan de Electric Superbike en de Solar Boat van de Universiteit Twente en Hogeschool Saxion kunnen al jaren rekenen op financiële steun van het Twentse bedrijfsleven. Bedrijven fungeren daarnaast als vraagbaak. Dit jaar heeft ETC Nederland ervoor gekozen de studenten ook te helpen hun soft skills te ontwikkelen om als team nog betere prestaties te kunnen gaan leveren
  • Focus XL verzorgde voor beide teams een ‘inspiratiemiddag’ die wat alle partijen betreft een vervolg krijgt.

Global Goal

global goal icon

ETC, producent en ontwikkelaar van ultra gascentrifuges voor de verrijking van uranium in Almelo, levert al jaren een financiële bijdrage, maar besloot dit jaar nog een factor toe te voegen die moet bijdragen aan het succes van de Twente team; beide teams hebben een training soft skills aangeboden gekregen om hen te helpen beter samen te werken. “Dat komt prestaties ten goede”, vertelt Lianke Gerdzen, Communications Officer van ETC. “In studies komen soft skills nauwelijks aan bod en gaat het vooral om kennisoverdracht. De studenten in deze teams komen van verschillende opleidingen en werken maar een jaar samen. Een enorme uitdaging, alleen al op technisch gebied, maar samen werken met mensen, vraagt ook vaardigheden.”

Communicatiestijlen

Bart Sauer van Focus XL uit Borne traint dagelijks professionals en was meteen enthousiast om met de teams aan de slag te gaan. “Deze teams moeten in korte tijd een behoorlijke prestatie neerzetten. Doordat de mensen zo intensief met elkaar samenwerken, komen ze elkaar snel tegen. Wat we hebben gedaan is een persoonlijkheidsanalyse opstellen met iedereen. Iedereen heeft van nature een bepaalde communicatiestijl, bijvoorbeeld mens- of taakgericht. Als je van elkaar weet welke stijl je hebt, kun je niet alleen van elkaar leren, maar begrijp je ook beter hoe een ander communiceert. Als je begrijpt waar het vandaan komt, kun je er rekening mee houden”, verduidelijkt hij. “Sommige mensen communiceren op hoofdlijnen, anderen gaan meer op details in. Dat zou wrevel kunnen opwekken, je kunt je onbegrepen voelen. Als je het van elkaar weet, gebeurt dat minder snel.” De inspiratiemiddag was volgens Bart voor beide teams waardevol. “Normaal gesproken rennen mensen van taak naar taak. Op deze manier konden de studenten stil staan bij de vraag: waar staan we als team, hoe kunnen we de verbinding versterken en daardoor nog beter gezamenlijk presteren? Miscommunicatie kan veel tijd, en dus geld, kosten.”

Verfrissende ervaring

Eén van de studenten die deelnam aan de training van Focus XL is, Mirjam Davidse, communicatiemanager van Electric Superbike Twente. “Het was een verfrissende ervaring”, zegt ze. “Het is mooi om te merken dat bedrijven als ETC ons niet alleen willen helpen op technisch vlak en met kennisoverdracht, maar dat er ook aandacht is voor de mensen in ons team.” Ze vertelt dat het belangrijk is dat de teamleden elkaar goed leren kennen. Ze solliciteren los van elkaar voor een plek in het team en kennen elkaar bij aanvang dus niet. “Door aan de inspiratiemiddag mee te doen, leer je wat iemand fijn vindt om te horen, of wat juist niet, maar ook wat de sterke punten van personen zijn en hoe je daar als team van kunt profiteren. Een voorbeeld? Het kan zijn dat iemand ontzettend goede ideeën heeft, maar het moeilijk vindt om zijn of haar ideeën in de groep te delen. Als je dat weet, kun je hem of haar tijdens een bespreking expliciet vragen naar zijn gedachten, dat helpt om ze toch naar boven te krijgen.”

 

Ze vertelt dat het team op een later moment op de middag is teruggekomen. “We zijn weer bij elkaar gaan zitten om deze middag een vervolg te geven zodat we wat we geleerd hebben niet verloren laten gaan.”

 

Precies wat ETC met het aanbieden van deze inspiratiemiddag voor ogen had. “We zijn blij dat we naast een financiële bijdrage, ook op deze manier ondersteuning kunnen bieden”, zegt Lianke. “We zijn van plan om dit het komende studiejaar voort te zetten. We investeren graag in studenten. Om hen te laten kennis maken met ETC is maar een gedeelte van waarom we de studententeams sponsoren. “Onze eigen medewerkers ontwikkelen zich ook op dit vlak, dat gunnen we graag meer mensen!”

Datum: 14 juni 2022 |

Bron tekst: ETC & Focus XL |

Auteur: Maaike Thüss

Lees meer over #zakelijkedienstverlening