Earth is calling... Boessenkool

Innovatieve oplossing voor een succesvolle energietransitie

 

Stroom, je maakt er dagelijks gebruik van en het is in Nederland ook vrijwel altijd beschikbaar.. Maar dat dit zo vanzelfsprekend is komt niet vanzelf. “Als we nu niet ingrijpen, dan lopen we het risico op black-outs”, zo vertelt Eelco Osse, directeur Boessenkool., “De mensen die er direct mee te maken hebben zijn zich er wel van bewust, maar de doorsnee gebruiker thuis heeft geen idee dat het zomaar zou kunnen dat er een moment komt dat je geen stroom hebt.” 

In het kort

  • Energietransitie zorgt voor onzekerheid over beschikbaarheid van elektriciteit.
  • Twente, dé bakermat van innovatieve oplossingen voor een succesvolle energietransitie.
  • Kinext is één van de antwoorden op de uitdagingen die de energietransitie met zich meebrengt.

Twente is dé geleider voor slimme oplossingen van toekomstbestendige bronnen voor energie. Voor meer informatie ga naar twente.com/renewable-energy!

Global Goal

global goal icon
Stabiel energienetwerk

Voor een duurzame toekomst moet de wereld overschakelen op hernieuwbare energiebronnen, zoals energie uit wind, water, zon of biologisch materiaal. Deze manier van energieopwekking zorgt echter voor grote pieken en dalen in de energieproductie. Daarnaast wordt deze energie op andere en veel meer plekken geproduceerd. Bovendien stroomt de energie anders door het netwerk en daar is het huidige systeem niet op berekend. “De energietransitie heeft de stabiliteit van het netwerk onder druk gezet en de oplossing die wij hebben ontwikkeld, helpt de stabiliteit terug te brengen en te behouden”, zo vertelt Eelco Osse wanneer hij uitleg geeft over de Kinext. Eelco Osse is het boegbeeld van de Twentse maakindustrie en investeert als ondernemer in de ontwikkeling van vooruitstrevende innovatieve technologieën. Hierbij werkt Boessenkool vaak samen met andere (Twentse) partijen. 

Nieuw type energieopslag

Machinefabriek Boessenkool, onderdeel van Osse Equipment Menufacturing Group, ontwikkelt in Twente samen met energiestartup S4 Energy de Kinext, een oplossing die bij uitstek geschikt is om de uitdagingen van de energietransitie aan te pakken. Het is een combinatie van (trage) accu’s en een vliegwiel. “Het is een nieuw type energieopslag. Het vermogen om energie op te slaan voor langere en kortere tijd is bepalend of de energietransitie een succes wordt, en daar is deze oplossing hét antwoord op, ” aldus Eelco Osse, "Met deze eigenschappen is het vliegwiel bij uitstek geschikt voor industriële bedrijven met een hoog maar grillig stroomverbruik. De Kinext kan voor ondernemers het verschil betekenen tussen een standaard elektriciteitsaansluiting of dure stroomtransporttarieven."

Nieuwe toepassingen

“De Kinext kan bijvoorbeeld worden toegepast voor het terugwinnen van elektriciteit uit remenergie van treinen. Remenergie die vrijkomt kan worden opgeslagen en deze energie kan weer worden gebruikt om de trein bij het wegrijden een boost te geven zonder het netwerk te belasten. Op deze manier gaat vrijwel geen energie verloren,” geeft Eelco Osse aan, “Ook helpt de Kinext netwerkbeheerders de wisselstroomfrequentie en het voltage op de elektriciteitsnetwerken onder controle te houden en kunnen windparkeigenaren ongewenste pieken en dalen in de stroomproductie opvangen.” 

Zó werkt de Kinext

De Kinext slaat kinetische energie op een efficiënte manier op in een stalen rotor. Door het bijzondere ontwerp verliest de installatie langzaam zijn opgeslagen energie en is het in staat om met veel vermogen (één megawatt) de totale energie-inhoud in anderhalve minuut te laden en te ontladen, dat met een reactietijd van minder dan één milliseconde. De Kinext heeft een optimale combinatie van eigenschappen van verschillende technologieën. Eigenschappen zoals het leveren van vermogen, de opslagcapaciteit, de reactietijd, de benodigde duur van continue ontlading en de optimalisatie van de levensduur van het opslagsysteem.

Slim sturen op piekbelasting

Meer weten over de gevolgen van de energietransitie op de stabiliteit van het energienet? Edmund Schaefer, docent-onderzoeker aan het Saxion, doet onderzoek naar slimme sturing op piekbelasting. Lees een interview met hem hier


Twentse oplossingen

Ondernemers in Twente ontwikkelen dagelijks slimme oplossingen op het gebied van alternatieve energiebronnentoekomstgerichte voedselvoorzieningverantwoord produceren en leefbare gemeenschappen. Laat je inspireren en ontdek welke slimme oplossingen in Twente ontwikkeld worden voor wereldwijde vraagstukken.


 

Datum: 27 januari 2020 |

Bron tekst: twente.com |

Auteur: twente.com

Lees meer over #Earth is calling