De circulaire fietspaden op, de lanen in

Nederlanders fietsen graag. Het is een duurzaam alternatief voor het openbaar vervoer, de auto of andere vervoersmiddelen. Om te fietsen zijn fietspaden nodig. In Twente werd dit voorjaar het eerste circulaire fietspad geopend. Het is gemaakt met Ecofalt, circulair alternatief op asfalt dat bovendien duurzaam is geproduceerd. Abbink Boekelo Wegenbouw legde het fietspad aan. Hiermee is weer een stap gezet in de verdere verduurzaming van het regionale (fiets)wegennetwerk.

In het kort

  • Ook voor de aanleg van fietspaden wordt gezocht naar meer duurzame alternatieven
  • Abbink Boekelo Wegenbouw ontwikkelde Ecofalt
  • In mei 2020 opende het eerste circulaire fietspad van Twente dat is aangelegd met Ecofalt
  • Op Ecofalt 2.0 is een OP Oost subsidie toegekend 

 

Twente is dé geleider voor slimme oplossingen van toekomstbestendige bronnen voor energie. Voor meer informatie ga naar twente.com/renewable-energy!

Global Goal

global goal icon
Duurzame fietspaden

Tussen Denekamp en Nordhorn ligt het eerste Twentse gerecyclede fietspad. Het oude fietspad werd gesloopt, gebruikt voor de fundering en voorzien van een deklaag met nieuw, milieuvriendelijker asfalt. Abbink Boekelo legde het nieuwe fietspad aan in opdracht van de Provincie Overijssel en in samenwerking met 2R Recycling en Twence.

Bio-based asfalt

De naam van het wegdekmateriaal dat werd toegepast is Ecofalt. Dit materiaal bevat minder bitumen van fossiele materialen. Minstens de helft is biobased, gemaakt van producten als zonnebloemolie. De fundatie bestaat uit gerecycled puin uit het verouderde fietspad, waarbij de betonfractie grotendeels vervangen is door schone bodemas. Daardoor was er bijna geen nieuw materiaal nodig. Bodemas blijft over na verbranding van restafval en terugwinning van waardevolle materialen. Door dit te gebruiken in onderlaag voor het fietspad, is er minder nieuw grind en zand nodig.

Duurzame productie en aanleg

Voor de aanleg van het fietspad is het asfalt niet verhit tot 180 graden, het is volledig koud geproduceerd. De CO2 uitstoot is zo geminimaliseerd en er is geen gas meer nodig bij de productie. Die 770 meter lengte van het fietspad heeft een gasbesparing opgeleverd van het jaarverbruik van vier huishoudens. Dat komt neer op 13.000 kg CO2-besparing. Bovendien levert de toepassing van Ecofalt grote logistieke voordelen. Het vervoeren is niet meer afhankelijk van de planning op basis van het warm houden van het asfalt. Ook is Ecofalt hierdoor het hele jaar te verwerken tijdens buitentemperaturen tot -10°C.

Ontstaan Ecofalt

Ecofalt is een spinoff van moederbedrijf Abbink Boekelo Wegenbouw. Ongeveer zeven jaar geleden ontstond het idee voor de productie van dit circulaire materiaal vanuit de gedachte dat de warme asfaltindustrie anders moet kunnen. Abbink Boekelo Wegenbouw wilde koud gaan produceren en met ecologisch vriendelijke producten gaan werken. In 2012 startte een pilot bij de gemeente Enschede en werd het allereerste mengsel op de weg aangebracht. Ecofalt werd in de praktijk getest en gemonitord. Na nog een aantal pilots volgde toen een upgrade van het product. Uiteindelijk heeft het proces van trial and error geleid tot een mengsel dat in de basis heel goed is. Voorlopig is Ecofalt alleen bruikbaar op fietspaden of B-wegen. Voor snelwegen en andere autobanen is het (nog) niet geschikt. Abbink Boekelo Wegenbouw blijft in ontwikkeling met Ecofalt. Vandaar ook dat dit Twentse circulaire fietspad gemonitord wordt door bindd, één van de consortiumpartners voor het OP-Oost traject

Datum: 29 juli 2020 |

Bron tekst: Ecofalt |

Auteur: twente.com

Lees meer over #Renewable Energy