Duurzaam klimaat

In Twente is letterlijk veel ruimte voor natuur en groen, voor het milieu. Door ons mooie landschap worden we er continu aan herinnerd dat we er zuinig op moeten zijn. Slimme oplossingen om duurzaam met energie om te gaan en het klimaat zoveel mogelijk te sparen, krijgen daarom veel aandacht. Natuurlijke bronnen moeten we benutten, maar ook beschermen als we voor een duurzame toekomst moeten zorgen. Er zijn nog basale vragen de kracht van de natuur en de energie die daarbij vrij kan komen, nog niet altijd tot z’n recht laat komen:

  • Kan de wereld wel over op vrijwel alleen maar gebruik van energie afkomstig van de zon, wind of uit biomassa?
  • Hoe snel kunnen we in techniek overschakelen naar duurzame energiebronnen?
  • Is er voldoende kennis (bij mensen) om de omslag naar duurzame energie te kunnen maken?
  • En zeker belangrijk: is dit betaalbaar voor de samenleving?

Duurzaamheid vraagt slimme oplossingen

Onze schoonste energie halen we uit wind en zon. Slim is het daarom om deze onuitputtelijke energiebronnen te benutten. Om te kunnen voorzien in de enorme vraag naar energie hebben we wetenschap, high tech en Moeder Natuur nodig. In Twente wordt op grote schaal geinvesteerd in slimme oplossingen om zo voor de lange termijn energie te produceren en besparen. Om die ambitie te realiseren, moeten we de productie van groene energie fors opvoeren. In Twente zijn diverse lokale ondernemers, multinationals maar ook particulieren die hieraan bijdragen. 

Renewable Energy

Renewable Energy

Energie uit biomassa

Energie uit biomassa

Lees meer over.. #energietechnologie