Verkleinen effect, grote impact

De ‘traditionele’ industrie blijft nog lang belangrijk tijdens de energietransitie, maar met CO2-afvang kan het effect op klimaatverandering worden teruggedrongen. Door het omzetten van CO2 naar grondstoffen wordt er een alternatieve energiebron gecreëerd. Deze vorm van recycling levert veel energiebesparing op. De luchtkwaliteit verbeteren door het terugdringen van CO2 uitstoot kan een grote impact hebben, maar in beginsel zijn er over dit onderwerp nog kritische vragen.

  • In hoeverre is de klimaatverandering met de vermindering van CO2 uitstoot te stoppen?
  • Is er voldoende urgentiebesef?
  • Is de CO2 uitstoot vermindering een verantwoordelijkheid van de bedrijven die CO2 produceren?

De Twentse bijdrage

Twente mag dan een compacte regio zijn, we zijn ons ervan bewust dat de CO2 uitstoot op onze 1500 vierkante kilometer óók nagatieve invloed heeft op het broeikaseffect. Lokaal proberen we daarom voor de eigen omgeving, maar zeker ook landelijk of zelfs mondiaal, effect te bereiken met het ontwikkelen van slimme oplossingen. De Universiteit Twente ontwikkelt vervoersmiddelen die lopen op alternatieve energiebronnen als zon en waterstof. De Twentse Solar Car en Solar Boat gooien hogen ogen. Datzelfde geldt voor een lokale oplossing uit Hertme waar een systeem ontwikkeld is waarmee warmte uit koelinstallaties wordt omgezet naar warmte voor woningen.

De Twentse onderneming HoST biedt hypermoderne installaties voor anaerobe vergisting en voor het opwerken van biogas. Het biogas dat ontstaat in de vergisters kan worden gebruikt om biobased elektriciteit te produceren. Biogas is een hernieuwbare bron van energie. Het biedt kansen om CO2-uitstoot terug te brengen, terwijl bio-afval nuttig wordt hergebruikt. 

Met deze slimme oplossingen draagt Twente niet alleen bij aan de CO2 reductie maar brengen nieuwe initiatieven ook de circulaire economie verder op gang.  

Lees meer over.. #energietechnologie