Duurzame mobiliteit, aarde en zon als energiebron

Onze planeet moet worden behoed voor teveel opwarming door de zon, terwijl de zon juist de bron is van leven en hernieuwbare energie. Diepgaande verandering is nodig om de toekomst van mens en dier op aarde veilig te stellen. Onder de hoede van de Verenigde Naties legden wereldleiders uit de hele wereld in 2015 in Parijs en in New York de basis voor een betere wereld. In 17 kwalitatieve doelstellingen verwoorden regeringen welke maatregelen direct nodig zijn. Zoals voor duurzame mobiliteit.

Verstedelijkte wereld

Al in 2030 moeten de onderliggende kwantitatieve doelen van de 17 Global Goals zijn bereikt. De tijd dringt dus. Juist omdat tegen die tijd meer dan de helft van de wereldbevolking leeft in tientallen megasteden met miljoenen inwoners. Nu al verbruikt deze Urban World maar liefst twee derde van de benodigde energie op aarde. Vervoer en transport zijn grote verbruikers. De World Solar Challenge draagt elke twee jaar een innovatief steentje bij aan een duurzamer toekomst. De zonneauto’s van Solar Team Twente verbruiken alleen de hernieuwbare energie van de zon.

Bekijk hier meer over het Solar Team Twente van 2019

Duurzame werelddoelen

De doelstellingen van de Verenigde Naties zijn voor Solar Team Twente alle reden om de uitdaging aan te gaan: fundamenteel bijdragen aan de ontwikkeling van duurzame mobiliteit in de grootstedelijke omgeving. Dit Nederlandse studententeam uit Twente stelt de hernieuwbare zonenergie centraal bij hun focus op drie van de zeventien Global Goals, 7: Renewable energy; 9: Industry, innovation and infrastructure; 11: Sustainable cities and communities. Met de nieuwste hightech zonneauto gaat het Twentse topteam om de twee jaar die wereldlijke uitdagingen aan tijdens de World Solar Challenge in oktober door Australië. Het ultieme oogmerk: challenging the future of urban mobility.

Megasteden verlangen trendbreuk

Onze wereld ziet er binnenkort heel anders uit. De wereldbevolking is dan gegroeid tot ruim 8 miljard mensen in 2030 en tegen 10 miljard in 2050. De meeste mensen leven nu al in megasteden met miljoenen inwoners. In 2030 zouden dat maar liefst 40 steden zijn met meer dan tien miljoen inwoners. In 2050 kunnen 7 op de 10 megasteden zijn uitgegroeid tot heuse stadstaten. Momenteel herbergen de 300 grootste wereldsteden maar liefst 19 procent van de wereldbevolking en dragen zij voor 48 procent bij aan het wereldwijde bruto nationaal product. Daarvoor is energie nodig, heel veel energie.

Mobiliteit zonder emissie

De Urban World van 2030 verlangt ‘zero emission mobility’, want mobiliteit, transport en logistiek zijn de cruciale haarvaten in de – infrastructurele en digitale – netwerken die de wereldsteden met miljoenen inwoners vormen. De kwaliteit van leven wordt voor een groot deel bepaald door de kwaliteit van verkeer en vervoer. De reductie van geluid en uitstoot staan hierbij centraal. Tegelijkertijd is mobiliteit de basis voor een groeiende hoeveelheid toeristisch vervoer, verblijf en vermaak. Vanaf 2025 zullen alle nieuwe voertuigen standaard elektrische aandrijving hebben, zo is de stellige verwachting. De zelfrijdende, zelfsturende en autonome personenauto en vrachtwagen zijn de revolutie van de 21e eeuw. Laat zonenergie hun duurzame bron zijn.

Snelweg 1 door Australië

Sinds 1987 wordt in Australië iedere twee jaar de World Solar Challenge georganiseerd voor teams van universiteiten, hogescholen, kennisinstellingen en bedrijven van over de hele wereld. Met zelf ontworpen, gebouwde en geteste zonnewagens rijden de teams gedurende 3.022 kilometer op hoge snelheid over Highway One tussen Darwin en Adelaide, dwars door het hart van Australië. Solar Team Twente strijdt elke twee jaar voor de winnende positie. Begin oktober staat de nieuwste Twentse zonneauto met tal van technologische hoogstandjes aan de start Down Under. Daarmee wil dit sprekende voorbeeld van automotive technologieën het verschil maken in meer duurzame mobiliteit voor een volhoudbare toekomst.

Bekijk hier alle onderdelen uit de #zonnewagen