Nieuwe energiestations in heel Nederland

Tussen 2020 en 2030 worden alle landelijke 140 hoogspanningsstations vervangen als onderdeel van de energietransitie. Strukton vervangt in Alphen aan de Rijn een onderstation, als voorloper op de grote vervangingsslag vanaf 2020. Vervanging is nodig om nieuwe energiebronnen te kunnen ontsluiten.

In het kort

  • Er zijn veel nieuwe energiebronnen, maar deze moeten wel ontsloten kunnen worden 
  • Alle 140 hoogspanningsstations moeten worden vervangen om deze nieuwe energie te kunnen vervoeren 
  • Strukton vervangt nu eerste onderstation door middel van plug & play concept

 

Twente is dé geleider voor slimme oplossingen van toekomstbestendige bronnen voor energie. Voor meer informatie ga naar twente.com/renewable-energy!

Global Goal

global goal icon
Opgave = noodzaak

We kunnen niet zonder elektriciteit. Om de leveringszekerheid van elektriciteit te garanderen is het hoogspanningsnetwerk de belangrijkste schakel. Dit netwerk verbindt elektriciteitsproducenten met consumenten, en sluit elektriciteitsmarkten op elkaar aan. De onvoorspelbare groei van wind- en zonne-energie, het gebruik van warmtepompen en de toename van elektrische auto’s vergen grote investeringen in het hoogspanningsnet. Doel is een standaardisering die moet leiden tot meer flexibiliteit, meer veiligheid en een efficiencywinst. De vervanging van de stations is gestart vanuit de noodzaak om op bestaande hoogspanningsstations extra velden bij te plaatsen om de toename van zonne- en windenergie op te vangen. TenneT beheert het hoogspanningsnetwerk in Nederland en een groot deel van Duitsland. TenneT heeft het ontwerp van Strukton akkoord bevonden voor de vervanging van het eerste (onder)station.

Nieuwe generatie stations

Ons land draait op de 140 hoogspanningsstations die verspreid door het land staan. We kunnen niet zonder. De onvoorspelbare groei van wind- en zonne-energie, het gebruik van warmtepompen en de toename van elektrische auto’s vergen nu grote investeringen in het hoogspanningsnet. Doel is een standaardisering die moet leiden tot meer flexibiliteit, meer veiligheid en een efficiencywinst. Het project is gestart vanuit de noodzaak om op bestaande hoogspanningsstations extra velden bij te plaatsen om de toename van zonne- en windenergie op te vangen. Nieuwe energiebronnen zijn ook volop in Twente te vinden, of zijn door Tukkers ontwikkeld. Denk aan het zonnepark van Twence, de windmolens van EAZ Wind en de bio-olie van BTG. Twente is de aanjager van de nationale energietransitie.

Geen uitval

De grote uitdaging bij de vervanging van de energiestations is dat de ruimte waarop moet worden gewerkt zeer beperkt is en dat het werk snel moet gebeuren. Gekozen is daarom voor een plug-&-play concept bij de vervanging van het onderstation. Dit houdt in dat alle installatiedelen zoveel mogelijk prefab aangeleverd en ter plaatse samengebouwd worden. Het concept kent een bijzonder korte doorlooptijd omdat zoveel mogelijk buiten het terrein worden voorbereid. 

 

Elk station is een knooppunt van Nederland. Nu kan het station gewoon doordraaien, en ontstaat er geen uitval. De integrale aanpak, gebaseerd op kennis en ervaring vanuit Strukton Systems, Strukton Civiel en Antea Group maakt dit mogelijk.

Innovatief ontwerp

Een duurzame houten constructie in combinatie met een futuristisch ontwerp maakt dit winnende ontwerp van Strukton uniek. De realisatie is tot stand gekomen vanuit 4D BIM, wat betekent dat de planning als vierde dimensie fungeert naast de 3D tekeningen. Op de lange termijn zal ook beheer en onderhoud specifieke informatie worden toegevoegd.

Datum: 3 oktober 2019 |

Bron tekst: Strukton |

Auteur: Twente.com

Lees meer over #Duurzame energie