BTG Bioliquids laat Zweedse auto’s op Nederlandse biobrandstof rijden

In tegenstelling tot fossiele brandstoffen raakt biomassa niet uitgeput en kan gezien worden als een duurzame bron van energie. Dankzij een Nederlandse vinding rijden auto's in Zweden straks op een biobrandstof gemaakt van biomassa: houtresten. BTG BioLiquids uit Enschede heeft een productieproces ontworpen waarmee houtresten worden omgezet in bio olie. De fabriek zal jaarlijks ongeveer 44.000 ton droge houtresten in olie omzetten met behulp van een speciale technologie genaamd snelle pyrolyse. Deze bio-olie wordt vervolgens in een raffinaderij verwerkt tot geavanceerde biobrandstoffen, een mooie vorm van bio energie. Met de geproduceerde pyrolysebrandstof kan een equivalent van 15.000 gezinsauto's per jaar worden aangedreven.

In het kort

  • In tegenstelling tot fossiele brandstoffen raakt biomassa niet uitgeput en kan gezien worden als een duurzame bron van energie.
  • BTG BioLiquids uit Enschede heeft een productieproces ontworpen waarmee houtresten worden omgezet in bio olie.
  • De Zweedse joint venture Pyrocell gaat deze nieuwe technologie toepassen. De bouw van de pyrolyse-installatie is gestart in 2019 en de productie zal in 2021 starten.

 

Twente is dé geleider voor slimme oplossingen van toekomstbestendige bronnen voor energie. Voor meer informatie ga naar twente.com/renewable-energy!

Global Goal

global goal icon

De biobrandstof wordt gemengd met andere soorten brandstof - zowel biobrandstoffen als fossiele brandstoffen - wat resulteert in een benzine en diesel die deels is samengesteld uit duurzame olie. Dit zorgt ervoor dat het voldoet aan de Europese RED II-richtlijn waarbij benzine vanaf 2020 een bepaald deel van de hernieuwbare energie uit duurzame bronnen zoals wind, zon en biomassa moet bevatten.

'Non-fossil, non-food'

Het proces dat wordt gebruikt om de restafvalstoffen om te zetten in olie wordt snelle pyrolyse genoemd en levert een ‘groen’ duurzaam product op dat kan worden gebruikt ter vervanging van fossiele olie. Het is een ‘non-fossil, non-food’ olie. Omdat de olie wordt gemaakt van biomassa, hoeven er geen bomen te worden gekapt en hoeft er geen landbouwgrond te worden omgezet van voedselproductie naar grondstoffen voor brandstof. 

Levering in 2021

De Zweedse joint venture Pyrocell, bestaande uit het houtbedrijf Setra en het oliebedrijf Preem, gaat deze nieuwe technologie toepassen. De bouw van de pyrolyse-installatie is gestart in 2019 en de productie zal in 2021 starten.

 

De productievestiging zal worden gebouwd op het bedrijfsterrein direct naast de Kastet-zagerij van Setra in Gävle, ongeveer 170 kilometer ten noorden van Stockholm. De benodigde grondstof in de vorm van zaagsel is al beschikbaar waardoor verder transport niet nodig is. De geproduceerde bio olie wordt vervolgens verwerkt in de Preems-raffinaderij in Lysekil, aan de Zweedse westkust.

Logisch alternatief

“We maken gebruik van natuurlijke afvalresten in de vorm van biomassa. Daarom draagt ​​deze nieuwe technologie op meer dan één manier bij aan een duurzamere wereld en levert het een vorm van energie die praktisch ongeëvenaard is op het gebied van milieu en duurzaamheid. Onze olie is een logisch alternatief voor fossiele olie, die dan ondergronds kan blijven”, legt Gerhard Muggen, directeur van BTG Bioliquids, uit. “De bio olie kan voor een breed scala aan toepassingen worden gebruikt. De steeds groter wordende lijst van nieuwe voorschriften gericht op het bevorderen van een duurzamer en verantwoord gebruik van de wereldwijde energiebronnen overtuigen een toenemend aantal bedrijven dat pyrolyse-olie een uitstekend alternatief is voor fossiele olie.”

CO2-reductie

Pyrolyse zet grondstoffen zoals zaagsel of bermgras om in ruwe bio olie door deze materialen zonder zuurstof te verhitten tot ongeveer 500 graden Celsius. In de natuur duurt dit proces enkele miljoenen jaren, wat resulteert in de productie van fossiele olie, terwijl het bij pyrolysetechniek slechts enkele seconden duurt. Deze innovatieve technologie is meer dan 25 jaar geleden ontwikkeld aan de UTwente. In 1993 nam BTG de verdere ontwikkeling en opschaling over en in 2008 werd BTG Bioliquids opgericht, dat samen met TechnipFMC werkt aan de verdere uitrol van de technologie. 

Datum: 28 september 2020 |

Bron tekst: BTG Bioliquids |

Auteur: Twente.com

Lees meer over #Renewable Energy