Enschede

Enschede is het kloppend hart van Twente, het oosten en van de Euregio. Maar liefst 28 procent van de Twentse werkgelegenheid is hier te vinden. Bovendien vertoont het aantal bedrijfsvestigingen en banen al jaren een sterk stijgende lijn, waarmee ondernemend Enschede de landelijke gemiddelden ver achter zich laat.

logo Enschede
Lees hieronder meer

Contactinformatie

Stadskantoor
Hengelosestraat 51
7514AD Enschede
+31 (0)53 481 8181 www.enschede.nl
Stad van de toekomst, broedplaats van innovaties

Een van de verklaringen hiervoor ligt in de grote innovatiekracht die voortkomt uit de bloeiende samenwerking tussen bedrijven en Enschedese kennisinstellingen als Universiteit Twente, Hogeschool Saxion, ROC van Twente en Kennispark Twente. Ondernemend Enschede is een broedplaats van technologische innovaties. De groei manifesteert zich dan ook met name in kennisintensieve topsectoren als hightech-systemen en geavanceerde materialen, life science en medische technologie, agrofood en chemie. De creatieve industrie lift daarop mee en groeit navenant.

Legio vestigingsmogelijkheden

Ondernemend Enschede biedt legio vestigingsmogelijkheden. Daar wordt de kennisontwikkeling en nieuwe bedrijvigheid gefaciliteerd en versterkt. Met de aanleg van moderne bedrijventerreinen wordt dit kracht bijgezet, alsook met nieuwbouw en herbestemming van voormalige fabriekscomplexen, veelal nabij het stadscentrum. Een mooie illustratie hiervan is de wijk Roombeek. Binnen een gevarieerd, eigentijds architectonisch concept gaat werken hier hand in hand met wonen en cultuur, zoals musea, galerieën, horeca en creatieve industrie. Een recente ontwikkeling betreft de herinrichting van de luchthaven, Technology Base Twente. Deze biedt plaats aan onderzoek, productie en demonstraties van hightech-toepassingen, zoals geavanceerde batterijtechnologie voor onder meer de luchtvaartsector, de automotive-industrie. Daarnaast vindt hier de ontwikkeling en het testen van drones plaats.

Stand van bedrijvigheid en duurzaamheid

Een actueel beeld met achtergrondinformatie over bedrijvigheid en duurzaamheid in Enschede is te vinden op het dashboard van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). 

 

Gemeente Enschede

Enschede omvat naast de stad Enschede de dorpen Boekelo,  Glanerbrug, Lonneker en Usselo. Het inwoneraantal is ruim 158.000 Twentenaren. 

 

Leer meer en kijk op: 

  • Gemeente Enschede
  • Hier staat ook een overzicht van netwerkorganisaties en ondernemersverenigingen in Enschede.
Stad in beweging: leven en toerisme in Enschede

De gemeente Enschede is een stad in beweging, in velerlei opzichten. De afgelopen jaren is met veel succes ingezet op de revitalisering van de binnenstad. Waar veel steden kampen met toenemende leegstand van winkelpanden, heeft de gemeente Enschede juist steeds meer winkelbedrijven mogen begroeten, waaronder gerenommeerde internationale namen.

Met een centrum vol winkels, horeca en vertier en een omvangrijk cultureel aanbod trekt de stad steeds vele bezoekers. Het heeft er ook toe geleid dat sectoren als horeca, detailhandel en toerisme de afgelopen jaren nog meer gegroeid zijn.

 

Prettig om te wonen

Enschede is een prettige stad om te wonen. Binnen de kring die omsloten wordt door de singels zijn karakteristieke woonwijken en parken te vinden. Daarbuiten liggen jongere, grotere woonwijken met veel groen. Vanuit de strategische visie Enschede 2030 is ervoor gekozen om binnen de bestaande kom nieuwe woonmogelijkheden te creëren in plaats van verder uit te breiden. Zo blijft Enschede een stad waar mensen met de fiets vanuit het centrum elke denkbare locatie binnen een kwartier kunnen bereiken. Als kennis- en talentenstad wil Enschede ook het groeiende aantal studenten na hun studie aan zich binden. Ook voor deze doelgroep biedt men volop mogelijkheden om aangenaam te wonen.  

 

Leer meer en kijk op: