René Venendaal: idealisme en daadkracht

René Venendaal is directeur van het Twentse bedrijf Biomass Technology Group in Enschede. BTG houdt zich bezig met het ontwikkelen van technieken voor bio-energie en het maken van biobrandstoffen, duurzame bronnen van energie dus. René heeft heel bewust voor deze weg gekozen. Van jongs of aan wist hij al dat hij iets wilde bijdragen aan een betere, meer duurzame wereld. “Puur werken om het geld geeft mij geen voldoening. Ik wil ook zinvol bezig zijn.”

In het kort

  • Het ontwikkelen van technieken voor bio-energie en het maken van biobrandstoffen, duurzame bronnen van energie.
  • Ontwikkelingslanden verder helpen en iets doen met duurzaamheid.
  • De combinatie maken met business, internationaal werk, reizen, zinvol bezig zijn en duurzaamheid.

Global Goal

global goal icon
Jonge ambitie niet vervaagd

René is altijd al ambitieus geweest. Hij houdt van uitdagingen. Als puber koos hij er bewust voor om naar een verder gelegen school te gaan zodat hij het gymnasium kon doen. Dat leek hem moeilijk, maar dat is juist wat hem aantrok. René groeide op in de tijd van de oliecrisis en het rapport van de Club van Rome. Deze gebeurtenissen hebben zijn latere keuzes wat betreft bijdragen aan een duurzamere wereld sterk beïnvloed. Na de middelbare school koos René voor een ambitieuze studie aan de Universiteit Twente (UT), namelijk chemische technologie gecombineerd met bedrijfskunde.

Een duurzame carrière
Na zijn studie begon hij als junior-consultant bij BTG. Destijds was BTG nog veel bezig met ontwikkelingswerk, iets wat René tot het bedrijf aantrok: “Ja, daar koos ik toen bewust voor. Ik wilde ontwikkelingslanden verder helpen en iets doen met duurzaamheid.” De keuze voor BTG was dus zeer bewust “Ik vond technologie wel interessant, maar niet zó interessant dat ik daar dag en nacht mee bezig zou kunnen zijn. Ik wilde graag de combinatie maken met business, internationaal werk, reizen, zinvol bezig zijn en duurzaamheid.”
Biomass Technology Group

BTG staat voor Biomass Technology Group. Het specialisme van BTG is het omzetten van biomassa in brandstoffen, energie en biobased grondstoffen. BTG is een onafhankelijk en innovatief kennisbedrijf dat adviseert, onderzoekt en projecten en technologieën voor de markt ontwikkelt. Een spin-off van het bedrijf produceert bijvoorbeeld pyrolyse-olie. Pyrolyse-olie is een vloeibare olie gemaakt uit vaste biomassa, en daarmee een hernieuwbaar en duurzaam alternatief voor fossiele brandstoffen. Bovendien wordt met de inzet van pyrolyse-olie de uitstoot van broeikasgassen met 85-90% verminderd ten opzichte van aardgas. De pyrolyse fabriek in Hengelo produceert jaarlijks zo’n 20 miljoen pyrolyse-olie. BTG streeft niet alleen naar het maken van duurzame producten, ook de eigen productieketen wordt duurzaam gemaakt. De afgelopen jaren heeft BTG haar CO2- voetafdruk al weten te halveren, het doel is om deze naar nul te reduceren.

Twentse technologie, wereldwijde impact

Technologie is volgens René een middel waarmee het verschil tussen arm en rijk overbrugt kan worden. Hij zette zijn technologie en kennis graag in om een verschil te kunnen maken in landen die het écht nodig hadden. “Elke keer als ik in het buitenland was geweest en ik kwam terug, viel mij op hoe hier geklaagd werd over dingen die al redelijk op orde zijn. Als je keek naar landen in Azië of landen in vroege mate van ontwikkeling, dan moest daar nog veel gebeuren. BTG was een spin-off van de UT en deed veel ontwikkelingswerk voor de Wereldbank en VN-organisaties.”

Betere regio, betere wereld

Later in René’s carrière werd BTG steeds meer een hightechonderneming. Toen BTG zich terugtrok uit het buitenland en nauwelijks nog aan ontwikkelingswerk deed, zocht René naar zingevend werk in de regio. Op die manier ging hij op het zich inzetten voor de energietransitie; het vervangen van fossiele brandstoffen door duurzame en hernieuwbare bronnen van energie. Bio-energie, het specialisme van BTG, is volgens René een van de puzzelstukjes binnen het complexe energievraagstuk. “Bio-energie is natuurlijk één vorm van duurzame energie, naast bijvoorbeeld zon, wind en geothermie. Het is een soort samenspel. De energietransitie zie ik als een puzzel van duizend stukjes. Heel ingewikkeld en bijna elke week veranderen de stukjes ook nog eens van vorm. Dan heb je een stukje van de puzzel gelegd en is intussen de omgeving veranderd. Of iets anders. Je blijft bezig. Maar langzaam komt die puzzel wel af.”

Samen werken aan een volhoudbare toekomst

Iedereen moet een steentje bijdragen aan een volhoudbare toekomst, volgens René. Het energievraagstuk is iets dat iedereen aangaat en waar veel onzekerheid heerst, maar deze onzekerheid mag ons niet immobiliseren. “Je kunt je hechten aan schijnzekerheden”, zegt Venendaal. “Alles wat nu zeker lijkt, is niet zo vanzelfsprekend. Dat kan zomaar weg zijn. ‘Als er een storm is, buig in de wind mee als een rietstengel’, is een Chinese wijsheid. Het kan dus niet zijn dat mensen zeggen dat ze mee willen doen aan de energie transitie, maar ook zeggen ‘niet in mijn achtertuin’. Iedereen moet een beetje meebuigen.”

Adviseur overheidsinstanties

Niet alleen via het bedrijfsleven, ook via de politiek probeert René zijn kennis en kunde te gebruiken om duurzame energieproductie te stimuleren. Ook hier is nog een hele strijd te behalen: “Politici nemen niet altijd besluiten op basis van de feiten. Over windmolens is bijvoorbeeld vrij veel fictie ontstaan. Ik zie het als mijn taak mee te sturen.” Hij adviseert de provincie Overijssel bij de invulling en uitvoering van het programma ‘Nieuwe Energie Overijssel’. René heeft zichzelf naar voren geschoven om partner te zijn in het programma Nieuwe Energie Overijssel: “Als je invloed wilt hebben op hoe de toekomst eruit gaat zien, moet je meeschrijven. Dat heb ik eerst gedaan. Daarna ben ik bezig geweest als portfoliomanager, om het plan ook daadwerkelijk uit te voeren.”

 

Daarnaast heeft de provincie hem om advies gevraagd vanwege zijn rol als voorzitter binnen het Bio-energiecluster Oost Nederland (BEON). BEON is een samenwerkingsverband van 25 bedrijven en kennisinstellingen, die zich inzet voor duurzame energie in het algemeen en bio-energie in het bijzonder. Zo adviseerde René een groot aantal Twentse gemeenten over welke concrete invulling ze aan de energietransitie kunnen geven, dus hoeveel zonnepanelen, windmolens, energie uit biomassa of geothermie er moet komen. René Venendaal, directeur van het Twentse BTG, zet zich dus graag in voor een betere wereld. Met zijn idealistische instelling, en de daadkracht die hij erbij voegt, is René niet alleen van onschatbare waarde voor Twente als regio, maar uiteindelijk van mondiaal belang.

Datum: 17 september 2019 |

Bron tekst: Twente.com |

Auteur: Twente.com

Lees meer over #energietechnologie