Battery Days 2023: Tweedaags evenement markeert Duits-Nederlandse samenwerking en goedkeuring groeifondsvoorstel

Op 9 en 10 november jl. hebben de Battery Days 2023 plaatsgevonden. Een tweedaags evenement dat de samenwerking tussen Nederland en Duitsland op het gebied van onderwijs, onderzoek en ontwikkeling in de volgende generatie batterijen heeft versterkt.

De tweedelige conferentie, georganiseerd door het Battery Competence Cluster-NL in samenwerking met Twente Board en Fraunhofer Research Institution for Battery Cell Production, benadrukt het belang van internationale samenwerking op het gebied van batterijtechnologie.

Enschede - Samenwerking en Innovatie

De eerste dag van Battery Days 2023 heeft plaats gevonden bij Universiteit Twente en stond in het teken van onderzoek, ontwerp en productie van de volgende generatie batterijen aan beide kanten van de grens. Naast vooraanstaande Nederlandse sprekers, waren ook Duitse wetenschappers, kennisinstellingen, bedrijven en deelnemende partijen om deze samenwerking te versterken.

Jeroen Heijs, plaatsvervangend directeur Innovatie & Kennis bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat opende deze eerste dag: “Nederland heeft een internationaal perspectief en een sterk batterij-ecosysteem. Ons sterke netwerk van bedrijven, kennisinstellingen en overheden biedt kansen in het versterken van de samenwerking met Duitsland. Een samenwerking die al mooie successen laat zien in de batterijtechnologie en de waardeketen van de batterij op weg naar een duurzame toekomst.”

 

Een opvallend hoogtepunt was de symbolische definitieve goedkeuring van het nationaal groeifondsvoorstel "Material Independence and Circular Batteries", ingediend door Battery Competence Cluster-NL.

Dit voorstel, ontwikkeld in samenwerking met meer dan 60 bedrijven en kennisinstellingen, heeft als doel om Nederland minder afhankelijk te maken van schaarse en kritische grondstoffen voor batterijen én om de kansen in de batterij-industrie te benutten.

 

Moniek Tromp, het boegbeeld van het Groeifondsvoorstel, benadrukt het belang van deze goedkeuring: "Op 30 juni jl. ontving het Battery Competence Cluster-NL al het bericht dat ons Nationaal Groeifondsvoorstel onder voorwaarden was goedgekeurd. Zeer verheugd hebben wij tijdens de Battery Days 2023 de definitieve toekenning van 300 miljoen euro subsidie van de rijksoverheid, op een totaal geïnvesteerd vermogen van 750 miljoen euro, over een periode van acht jaar kenbaar gemaakt. Dit achtjarige programma stelt Nederland in staat om de nationale en internationale positie echt te versterken en onze impact te vergroten, over de hele waardeketen van de batterij."

 

Om internationale samenwerking meer vorm te geven sprak Margien Storm van Leeuwen, van Energy Storage Nederland, over internationale ontwikkelingen op het gebied van energieopslag en schetste Wouter IJzermans van het Batteries European Partnership Association (BEPA) de mogelijkheden van samenwerking via de Europese batterij community.

 

Ook lanceerde Holland Circular Hotspot de brochure ‘Circular Batteries Charging the Future’ met daarin een bundeling van alle bedrijven en initiatieven rondom circulaire batterijen. Een prachtige verzameling van exportwaardige producten en diensten waarmee de Nederlandse innovativiteit wordt onderschreven. 

 

Zie ook:

HCH Brochure Release: 'Circular Batteries Charging the Future' - Holland Circular Hotspot

Münster (DE) - Innovatieve Bezoeken

Op vrijdag, de tweede dag van Battery Days 2023, hebben Nederlandse belangstellenden de unieke gelegenheid gekregen om het MEET Battery Research Center van de University of Münster, Fraunhofer Research Institute for Battery Cell Production (FFB) en de start-up E-Lyte te bezoeken.

Deze exclusieve bezoeken hebben waardevolle inzichten verschaft in de meeste recente ontwikkelingen op het gebied van batterijonderzoek en -productie.

Over Battery Competence Cluster-NL

Het Battery Competence Cluster-NL is een samenwerkingsverband van bedrijven en kennisinstellingen in Nederland dat streeft naar de ontwikkeling van duurzame en circulaire batterijen en het verminderen van afhankelijkheid van schaarse grondstoffen. Het cluster heeft met succes een nationaal groeifondsvoorstel ingediend om deze doelen te ondersteunen.

Bekijk de aftermovie!

Lees meer over #duurzaam