Battery Days 2023

Het Battery Competence Cluster – NL organiseert in samenwerking met Twente Board, Fraunhofer Research Institution for Battery Cell Production en MEET op 9 en 10 november het tweedaagse batterij evenement. De Battery Day op 9 november vindt plaats op de Universiteit Twente en op 10 november bij het MEET Battery Research Center van de University of Münster. Lees verder over het programma en meld u aan!

Het Nederlandse batterij ecosysteem bundelt de krachten op het gebied van onderzoek en ontwikkeling naar de volgende generatie batterijen die minder kritieke grondstoffen zoals nikkel of kobalt bevatten. Uiteindelijk is het doel om een sterke Nederlandse en Europese positie te verwerven. Tijdens de Battery Days komen voorbeelden van onze samenwerking met Duitsland aan bod.

9 november 2023 - Enschede

De Battery Day op 9 november heeft als thema Duits-Nederlandse samenwerking op het gebied van onderwijs, onderzoek en ontwikkelingen in de volgende generatie batterijen. Naast Nederlandse sprekers zijn enkele Duitse wetenschappers, kennisinstellingen en bedrijven (onder andere MEET, FFB, University of Münster, en KLIB) aanwezig om deze samenwerking kleur te geven.

Material Independence and Circular Batteries

Battery Competence Cluster-NL is penvoerder van het ingediende nationaal groeifonds voorstel “Material Independence and Circular Batteries”. Met dit voorstel draagt het cluster bij aan de klimaatdoelen zoals CO2-reductie, zero-emissie vervoer en vermindering van gebruik in schaarse grondstoffen. Het geeft daarnaast deels uitvoering aan de beleidsdoelen vanuit de nationale batterijstrategie, zoals het opleiden van voldoende geschikt personeel voor de batterijsector en het verkennen van de bilaterale samenwerking. (In dit geval zoomen we in op Nederland – Duitsland.) Tijdens de Battery Day op 9 november is de start met een symbolisch startschot.

10 november 2023 - M√ľnster

Op 10 november is de ochtend georganiseerd waarbij geïnteresseerden uit Nederland op bezoek kunnen bij het MEET Battery Research Center van de University of Münster en de zogenaamde PreFab, de eerste proeffabriek voor de productie van batterijcellen van de Fraunhofer Research Institute for Battery Cell Production (FFB) in Münster.

Programma

9 november 2023 Enschede

09.30h

Inloop met koffie en thee

10.00h

Keynote spreker

10.30h

Update nationaal programma en internationale strategie van BCC-NL

11.00h

Batterij onderzoek, design en productie over de grens (Duitsland)

11.45h

Koffiepauze

12.15h

Internationale context in batterij innovaties en marktontwikkelingen

13.00h

Lunch

14.00h

Keuze uit een van de drie expert sessies:

1.Bulkbatterijen in Nederland en Duitsland

2.Batterijen & circulariteit

3.Next generation batterijen

15.00h

BEPA – EU-ontwikkelingen

15.30h

Startups in de spotlight

16.00h

Netwerkborrel

 

10 november 2023 Münster

08.45h

Inloop, registratie, koffie & ontbijt

09.15h

Openingswoord

09.25h

De Duitse onderzoek agenda en ontwikkeling van MEET & FFB

09:45h

Bezoek pilot- en testfaciliteiten in twee groepen (FFB en MEET)

12.15h

What’s Next NL-DE?

12:55h

Dankwoord en einde event

 

 

*Let op! Deelname op 10 November 2023 vindt plaats op basis van loting gezien de maximale capaciteit van 50 deelnemers. Na aanmelding ontvangt u een schriftelijke aanmelding ter bevestiging van uw deelname.

 

Het betreft een Engelstalig evenement.

 

Klik hier om u aan te melden

Adresgegevens

9 november 2023
09.30h – 17.30h
Enschede
U park Hotel, De Veldmaat 8, 7522 NM Enschede

 

10 november 2023
09.00h – 14.00h*
Münster
IHK (Bildungszentrum), Sentmaringer Weg 61, 48151 Münster