Een Leven Lang Ontwikkelen Twente in finale ESF-award

Woensdag 11 november was de finale van de ESF-awards 2020. Het ministerie reikte de award uit aan een project dat met subsidie van het Europees Sociaal Fonds (ESF) is mogelijk gemaakt. De award wordt jaarlijks uitgereikt aan het meest succesvolle project dat bijdraagt aan werkgelegenheid en het stimuleren van economische en sociale samenhang. Diverse mooie initiatieven werden genomineerd en uiteindelijk kwamen daar maar liefst vijf finalisten en één wild card finalist uit. De samenwerking 'Een Leven Lang Ontwikkelen' van Twents Fonds voor Vakmanschap en Leerwerkloket Twente haalde de finale.

In het kort

  • Het Europees Sociaal Fonds (ESF) is een belangrijk middel om de werkgelegenheid te ondersteunen.
  • Samenwerking van Twents Fonds voor Vakmanschap en Leerwerkloket Twente stond in de finale van de ESF-award 2020.
  • Twents Fonds voor Vakmanschap zet zich in voor het behoud van talent in onze regio. Dit doen zij door middel van scholingscheques en het iKBiNDRschap.

Global Goal

global goal icon
Finale ESF-award

Jaarlijks wordt de ESF-award uitgereikt aan een project dat met subsidie van het Europees Sociaal Fonds is mogelijk gemaakt. Dit jaar werden 17 initiatieven ingestuurd, waarvan zes projecten in de finale stonden. De finale werd online gehouden. Jenny Holtrop, manager Leerwerkloket Twente, pitchte namens de samenwerking in Twente. Na de pitches van alle initiatieven maakte de vakjury de winnaar bekend: de gemeente Utrecht ging er met de winst vandoor. Maar Een Leven Lang Ontwikkelen Twente is zeker geen verliezer, dat vindt ook Edwin Kamp, manager Twents Fonds voor Vakmanschap. Hij is blij met de resultaten die tot nu toe zijn geboekt in Twente: “Niet gewonnen, maar wel winst, namelijk voor het individu die nu kan leren en investeren in zichzelf en de toekomst.”

Een leven lang ontwikkelen

Twente investeert in een Leven Lang Ontwikkelen! Door economische, maatschappelijke en technologische ontwikkelingen verandert de arbeidsmarkt in onze regio in een hoog tempo. Investeren in vakmanschap blijft een must om onze Twentse economie vitaal te houden. Het vinden van talent in specifieke sectoren was al een uitdaging vóór de coronacrisis en dat is tijdens de coronacrisis niet veranderd. Twents Fonds voor Vakmanschap en Leerwerkloket Twente zetten zich in voor een betere aansluiting tussen vraag en aanbod op de Twentse arbeidsmarkt.

 

Met de publiekscampagne iKBiNDR prikkelen Twents Fonds voor Vakmanschap en Leerwerkloket Twente werknemers, zzp’ers en werkzoekenden om de stap naar scholing te zetten. Samen stimuleren ze het behoud van talent in Twente. Dit doen zij door het inzetten van loopbaancoaches om mensen de juiste keuze te laten maken en door het uitreiken van scholingscheques om scholing te bekostigen. In oktober reikten ze hun 1000e voucher uit!

 

Daarnaast hebben zij het iKBiNDRschap opgezet: een lidmaatschap waarmee een werkgever bijdraagt aan een positieve leercultuur en scholing van hun medewerkers. Hiermee verbinden Twentse werkgevers de toekomst aan het nu door blijvend te investeren in hun medewerkers op hun vakgebied in een Leven Lang Ontwikkelen. Op dit moment zijn al +/- 35 werkgevers aangesloten en de mails met aanmeldingen blijven dagelijks binnenstromen. Wil jij je ook aansluiten of meer informatie ontvangen? Mail naar ikbindr@twentsfondsvoorvakmanschap.nl

ESF-award

Jaarlijks wordt de ESF-award uitgereikt aan een project dat met subsidie van het Europees Sociaal Fonds is mogelijk gemaakt. Het ESF is het belangrijkste Europese middel om werkgelegenheid te ondersteunen, mensen aan werk te helpen en te zorgen voor eerlijke arbeidskansen voor alle EU-burgers. Dit jaar werden 17 initiatieven ingestuurd voor de ESF-awards: een mix van de thema’s waarvoor het Europees Sociaal Fonds zich inzet. 

 

De vakjury keek kritisch naar wie de beste, meest onderscheidende pitch had geschreven, maar ook naar hoe de subsidie van het Europees Sociaal Fonds het verschil maakte voor de projecten. Er werd met name gelet op enthousiasme, motivatie, resultaten en op welke wijze de doelstellingen van het project zijn of worden gerealiseerd. Maar ook naar de maatschappelijke meerwaarde, het innovatieve karakter van het project en in hoeverre anderen kunnen leren van het ESF-project.

Datum: 11 november 2020 |

Bron tekst: Twents Fonds voor Vakmanschap |

Auteur: Twente Board

Lees meer over #Twente Board