Samenwerken aan doorlopende leerlijnen en interesse voor techniek

Jong geleerd, is oud gedaan. Dat geldt ook voor techniek en technologie. Met die gedachte lopen er tal van projecten rondom basisscholen en scholen voor het voortgezet onderwijs met als doel om leerlingen te inspireren om te kiezen voor techniek. Om deze en andere Twentse uitdagingen beter beet te pakken heeft Twente Board in het afgelopen jaar gewerkt aan de oprichting van een Advisory Board Onderwijs. Na precies een jaar hebben de deelnemende partners geconcludeerd dat deze board van meerwaarde is.

Samenwerken begint met een goed contact met je partners en een centrale plek waar vraagstukken worden neergelegd en knopen worden doorgehakt. Die plek is Twente Board, waarin de 14 Twentse gemeenten, de Twentse ondernemers en Twentse kennis/onderwijsinstellingen (mbo, hbo en wo) samenwerken aan het vergroten van het Bruto Twents Geluk. Maar waar de ondernemers al georganiseerd waren binnen Ondernemend Twente en ook de 14 gemeenten een goede overlegstructuur kennen, waren het basis- en voortgezet onderwijs (PO en VO) minder goed aangehaakt. En dat terwijl hier juist kansen liggen voor de toekomst waarin in Twente onder andere steeds meer vraag zal zijn naar technisch opgeleid personeel. “Techniek is niet de meest gekozen richting”, weet talentmanager Marijke Schipper. “Dat komt deels doordat niet goed duidelijk is wat een technische opleiding precies inhoudt en wat je er later mee kan. Als kinderen op jonge leeftijd al in aanraking komen met techniek en technologie, is de kans dat ze later een technisch beroep gaan kiezen veel groter. Daarom vonden we het belangrijk om naast de onderwijsinstellingen voor wetenschappelijk en beroepsonderwijs, ook het basis- en voortgezet onderwijs te betrekken bij de Twente Board via een Advisory Board.”

Gezamenlijke verantwoordelijkheid

Carmelcollege-directeur Marjan Weekhout is blij met de komst van de Advisory Board. “We worden nu veel meer meegenomen in de economische ontwikkelingen”, vindt ze. “We merken dat de leden van de Advisory Board een gezamenlijke verantwoordelijkheid voelen. Zij denken en werken vanuit de keten in het onderwijs en vervolgens vanuit het onderwijs naar het beroepenveld. Scholen worden daardoor meer betrokken bij de regionale arbeidsmarkt en de programma's om die te versterken. We zijn ook echt al concreet aan de slag met elkaar. Plannen en voornemens van de Twente Board en vanuit de PO en VO-scholen worden gedeeld en besproken. Ook stemmen we af over subsidieaanvragen. Er is verbinding gelegd tussen de projecten uit de Agenda voor Twente en andere projecten waarin de PO en VO-scholen participeren zoals Sterk Techniekonderwijs Twente (STO).”

Wetenschap en technologie in het basisonderwijs

Ook volgens Marcel Poppink, voorzitter van het College van Bestuur van Consent, biedt de Advisory Board kansen, omdat in het basisonderwijs al keuzes gemaakt worden voor het beroepsonderwijs. “We werken hierdoor samen aan een doorlopende leerlijn van de basisschool tot de arbeidsmarkt. Door vanuit het onderwijs samen te werken met bedrijven en instellingen kunnen we onze leerlingen al op heel jonge leeftijd inspireren, interesseren en enthousiasmeren voor technologie. Bijvoorbeeld door hen op jonge leeftijd al kennis te laten maken met allerlei beroepen en door meer afstemming in doorlopende leerlijnen.” Volgens hem is er in het eerste jaar al veel gebeurd. “We richten ons samen op het vergroten van in- en doorstroom van het basisonderwijs via het voortgezet onderwijs naar MBO, HBO of WO, het verbeteren van de kwaliteit van het aanbod van technisch onderwijs en daarnaast bouwen we aan regionale netwerken en samenwerkingsverbanden. Concreet is een ‘Programma Wetenschap & Technologie in het Primair Onderwijs’ samengesteld waarvoor financiële ondersteuning vanuit de Twente Board is gehonoreerd.”

Adviesorgaan dat er toe doet

De Advisory Board die op initiatief van Twente Board Development is gecreëerd, is in een jaar tijd uitgegroeid tot een adviesorgaan die ertoe doet. Dat vroeg om een officieel voorzitterschap vanuit de Twente Board. Trudy Vos, voorzitter van het college van bestuur van ROC Twente bijt de spits af. Zij is voor de komende periode voorzitter van de Advisory Board. “Heel mooi dat het onderwijs in Twente nu op deze manier is georganiseerd”, vindt ze. “Fijn dat ook Anka Mulder (Saxion) en Vinod Subramanian (UT) aansluiten en ARTez en het Zone.college ook zijn toegetreden.”  

Tekst onder de foto:

Van links naar rechts: Marijke Schipper (TBD), Frank Konings (Viadere), Nicoline Loeper (ArtEZ), Marcel ten Vergert (Waerdenborch), Yvonne Bijenhof (ROC van Twente), Peter Breur (Symbio), Marianne Besselink (Zone.college), Trudy Vos (ROC van Twente), Ijsbrand Haagsma (Universiteit van Twente), Marjan Weekhout (Twents Carmel College), Jan Reinder Glastra (Saxion), Marieke Rinket (TBD/STO), Marcel Poppink (Consent). Niet op de foto wel onderdeel Advisory Board Onderwijs: Anka Mulder (Saxion) en Vinod Subramaniam (Universiteit Twente), Bert Verveld (ArtEZ).

Lees meer over #Twente Board