Europa ziet het belang van een goede spoorverbinding met Duitsland

Het Europees Parlement heeft officieel gestemd voor de opname van de spoorlijn Zwolle-Twente-Münster in het TEN-T netwerk (The Trans-European Transport Network). Dit is in de besluitvorming van de Europese Unie een belangrijke mijlpaal. Met deze stap is de toevoeging van de spoorlijn aan het Europese netwerk een grote stap dichterbij. 

Dat is goed nieuws voor Twente. Want een goede bereikbaarheid per spoor maakt het makkelijker voor talent om naar Twente te komen en maakt het aantrekkelijk voor bedrijven om zich in Twente te vestigen.

 

De TEN-T status biedt mogelijkheden voor de verdere ontwikkeling van de spoorlijn. Want dankzij deze Europese status zijn de kansen op subsidies uit Brussel veel groter. En die subsidies zijn voor de uitvoering van de plannen zeer welkom. Bij spoorprojecten gaat het al snel om grote bedragen. Met geld vanuit de EU kan de provincie Overijssel de ambities op de spoorlijn sneller realiseren. De eerste stap om de verbinding Zwolle-Twente-Münster verder vorm te geven, is elektrificatie van de lijn. Hierover zijn in november afspraken gemaakt tussen het Rijk en de provincie, zie ook: Twente Board blij met impuls van 30 miljoen euro voor spoorlijn Zwolle-Twente-Münster. Dankzij de TEN-T status is de tijdige realisatie van de elektrificatie een stuk dichterbij. Daarnaast maakt de Europese steun het op termijn makkelijker om de doorkoppeling van de spoorlijn te realiseren. Met die ambitiestap kunnen treinen makkelijker naar en van Duitsland rijden.

 

In Brussel zullen de onderhandeling en de formele besluitvorming over het TEN-T netwerk de komende maanden verder gaan. Ondertussen start de provincie Overijssel samen met het ministerie van IenW met de verkenningen voor elektrificatie en doorkoppeling van de spoorlijn.

 

Overigens brengt de TEN-T status niet alleen kansen met zich mee, ook verplichtingen ten aanzien van de robuustheid van de spoorlijn. De eisen die de EU aan een TEN-T lijn stelt sluiten uitstekend aan op de ambities van Overijssel om deze spoorlijn een mooie toekomst te bieden.

 

De toekenning van de TEN-T status is het resultaat van een lang en intensief lobbytraject, waar Twente Board samen met de provincie Overijssel, EUREGIO, Regio Zwolle, Stadt Münster en andere belanghebbende partijen hard aan hebben gewerkt.

Lees meer over #Twente Board