Doorstart voor GrensWerk en TalentIT

De investeringsprogramma’s Agenda voor Twente en Regio Deal kennen een dynamische programmering. Deze is gericht op kansrijke en regionale initiatieven. Initiatieven en projecten die bijdragen aan de unieke technologische topregio Twente, het strategisch plan van de Twente Board en de vier actielijnen: Techniek als motor, arbeidsmarkt & talent, bereikbaarheid & vestigingsklimaat en circulaire economie & duurzaamheid. In december 2020 zijn nieuwe gelden toegekend aan twee al lopende projecten, GrensWerk en TalentIT. Beide projecten kunnen met de nieuwe gelden verder werken aan onze gezamenlijke doelstellingen.

In het kort

De Twente Board investeert met twee investeringsprogramma’s in initiatieven en projecten die bijdragen aan de unieke technologische topregio Twente.
In december zijn nieuwe gelden toegekend aan de projecten GrensWerk en TalentIT die beide bijdragen aan de actielijn arbeidsmarkt en talent.

Global Goal

global goal icon
GrensWerk

Door het aantrekken van de economie in Twente is de laatste jaren min of meer een gelijkwaardige arbeidsmarktsituatie aan weerszijden van de grens ontstaan. Beide landen kampen met een tekort aan (vak)personeel. GrensWerk zet zich hier met verschillende projecten voor in.  

 

De projecten die GrensWerk uitvoert, zorgen direct voor aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt, doordat de instellingen en werkgevers deelnemen in de projecten en leiden tot het behoud van getalenteerd personeel voor het Euregiogebied. Het project binnen de Regio Deal Twente is gericht op grensoverschrijdende stages. Fysiek kan een stage dichtbij zijn, maar bij een grensoverschrijdende stage werken allerlei zaken anders. Hiervoor is de ontwikkeling van een werkgeversinstrumentarium van belang om onderling talent uit te wisselen. De projecten van GrensWerk zullen bijdragen aan meer interesse van werkgevers om naar het Eurogebied te komen of hier te blijven.

TalentIT

Twente heeft talent veel te bieden. Helemaal door alle digitale en innovatieve ontwikkelingen. De ICT-markt is in de afgelopen jaren enorm gegroeid. Informaticastudenten vertrekken na hun opleiding vaak naar de Randstad om daar te werken. 

 

In het project TalentIT werken verschillende partijen samen om talentvolle studenten te behouden voor de regio door het personeelstekort in IT-bedrijven terug te dringen. Het programma geeft Twentse IT-bedrijven een podium en biedt studenten de kans om zich binnen deze bedrijven te ontwikkelen. Dit doen ze door de juiste match te maken en studenten tijdens hun studie een bijbaan te bieden bij één van de vele Twentse (IT-)organisaties. Parallel wordt in dit project gewerkt om de samenwerking tussen bedrijven en ROC, Saxion en Universiteit Twente te verbreden en verankeren in de organisatie, curricula en projecten van de instellingen. Zo maken studenten al op tijd kennis met de uitdagende carrièremogelijkheden in Twente. 

Datum: 20 januari 2021 |

Bron tekst: Twente Board |

Lees meer over #Twente Board