ROC van Twente

ROC van Twente uit ondernemend Almelo, Hengelo en Enschede in Twente, is een hoogwaardige onderwijsorganisatie die opleidt voor een breed en divers werkveld. Daarnaast biedt het vervolgopleidingen in het mbo of hbo. Door als kennisinstelling nieuwsgierig, verbindend en inspirerend te zijn, wordt direct aangesloten bij een steeds dynamischer maatschappij en krachtdadiger maakindustrie in en buiten Twente.

Lees hieronder meer
 
logo ROC van Twente

Contactinformatie

ROC van Twente
Gieterij 200
7553 VZ Hengelo
+31 (0)74 852 50 00
Leren voor de dag na morgen

Als maatschappelijke onderneming is ROC van Twente sterk op externe partnerschappen gericht. Doordat de verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling en uitvoering van onderwijs laag in de organisatie ligt, bij de teams van docenten van elk college, is deze kennisinstelling ook nauw betrokken bij de dagelijkse praktijk van tal van industrieën, sectoren en maatschappelijke organisaties.

Samen op zoek naar talenten

De tijd dat met het behalen van een mbo-diploma het leren ‘klaar’ was, ligt (ver) achter ons. Ontwikkelingen en veranderingen in industrieën en sectoren voltrekken zich steeds sneller. Blijvende scholing na het behalen van een diploma is een vereiste. Aansluiten bij dat waar studenten goed in zijn vergroot hun motivatie om te blijven leren. Zo biedt de gevarieerde studentenpopulatie van ROC van Twente een kleurrijk pallet aan bekwame en kundige talenten.  

Een leven lang ontwikkelen

Een leven lang leren betekent ook dat mensen een leven lang nieuwsgierig moeten blijven. ROC van Twente maakt studenten daar tijdens hun opleiding bewust van. Voor de toekomst. Door het onderwijs volledig te verbinden aan de Twentse samenleving, wordt ook de Twentse maakindustrie bewust gehouden van het investeren in kennis en vaardigheden van – toekomstige – medewerkers.

Hoog opleidingsrendement

Het rendement van de opleidingen van ROC van Twente is hoog, de studententevredenheid blijft stijgen, het aantal voortijdig schoolverlaters blijft dalen en de onderwijskwaliteit is onverminderd hoog. Tegelijkertijd heeft deze kennisinstelling de ambitie om op de ingeslagen weg door te groeien door het op de praktijk gerichte onderwijs verder te versterken. Met name voor de groeiende maakindustrie die met de robotisering voor Industrie 4.0 en de vergaande digitalisering van het ‘internet of things’, in grote getalen toekomstbestendige collega’s zoekt.

Strategische koers voor de toekomst

ROC van Twente stelt een drietal ambities centraal voor de komende jaren: de onderwijsinstelling en studenten zijn een leven lang nieuwsgierig; dit onderwijs is nauw verbonden aan de Twentse samenleving; en de totale organisatie inspireert zowel medewerkers als studenten. Voor een omvangrijke, heterogene groep studenten wordt een kwalitatief hoogwaardig leerproces nagestreefd. Daar staat tegenover dat van iedere student een actieve betrokkenheid wordt verlangd bij dat proces. Zo biedt ROC van Twente doorlopende leerwegen van uit vmbo en naar hbo; verzorgt het aantrekkelijk en activerend onderwijs; en begeleidt het studenten met zorg op maat.

ROC in Twente is de plek in Twente voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducate. Of je nu student bent, een inspirator of een verbinder, het ROC van Twente biedt onderwijs en carrières met Twentse gastvrijheid aan www.rocvantwente.nl.