Minister enthousiast over veelzijdig techniekonderwijs in Twente: “De aanpak op het vlak van techniekonderwijs in Twente is hartstikke goed”

Op uitnodiging van Twente Board bracht Mariëlle Paul, demissionair minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs, op 14 november een werkbezoek aan basisschool de Telgenborch in Almelo en Twents Carmel College in Oldenzaal. Het centrale thema? Een veelzijdige kennismaking met Techniekonderwijs in de regio Twente. De minister ging in gesprek met het programmateam Talent van Twente Board, directeuren, docenten en projectleiders over technologie als basisvaardigheid/kerndoelen in het onderwijs. Haar conclusie mocht er zijn: “Ik zie in Twente ecosystemen waarin verschillende partijen en professionals elkaar weten te vinden zodat zij elkaar versterkend aan alle doelen voor techniekonderwijs kunnen samenwerken. De aanpak op dit vlak in Twente is hartstikke goed.” 

Actief in gesprek met Twents PO

Op de Telgenborch in Almelo werd de minister onder andere ontvangen door de leerlingenraad en First Lego League teams. De ontvangende leerlingen vroegen de minister wat ze zou kunnen doen aan het lerarentekort. De minister vroeg op haar beurt de leerlingen wie er later leraar wilde worden en bijna alle vingers gingen de lucht in! Kijk, zo pakt Twente het concreet aan. Na de ontvangst en gemoedelijke kennismaking gaf de Telgenborch in vogelvlucht een presentatie van haar techniekactiviteiten als aanvulling op de leerlijn vanuit de methode Blink Wereld. Variërend van First Lego League en de Week van de Techniek tot en met het project Bouwmensen. Daarna ging de minister actief in gesprek met de aanwezigen over actuele ontwikkelingen. Zoals de aanpak van de Telgenborch van het project Wetenschap & Techniek (W&T). Ook de vertegenwoordigers van Kids4Twente presenteerden hun doelen aan de minister. Marijke Schipper, projectmanager Talent van Twente Board, benadrukte speciaal nog de inbedding van de programma manager STO Twente in Twente Board als regisseur instroom technologie, belangrijk voor de verbinding. Ook had Marijke nog een mooi nieuwtje: “Twente Board heeft een Advisory Board Onderwijs in het leven geroepen om een slag te helpen maken voor het techniekonderwijs in Twente. Samen werken hierin de Twentse onderwijsbestuurders heel nauw samen. Afgelopen week zijn ook Hogeschool Saxion en UT aangesloten bij de Advisory Board Onderwijs.” Ter afronding van dit bezoek gaven de Lego teams van de Telgenborch een flitsende demonstratie in het kader van hun deelname aan de First Lego League. 

Techniekonderwijs op Twents Carmel College (TCC)

Vervolgens op TCC in Oldenzaal kreeg de minister helder uitleg over de actieve inzet van TCC op de techniekprofielen. Ook maakte de minister een tour langs de techniekprofielen PIE, BWI en M&T op het Onderwijsplein. Uiteraard liet TCC ook het Technolab zien aan de minister, dé magneet voor het po en vo om kennis te maken met de laatste stand van technologie. Dit is mogelijk gemaakt dankzij Sterk Techniekonderwijs.

Specifieke aanpak TCC

De minister stelde vragen over de aanpak van TCC. Zoals investeren in moderne lesapparatuur, het aantrekken van extra (hybride) onderwijstalent, de samenwerking met het technisch bedrijfsleven evenals de inzet op meer meisjes in de techniekprofielen. Na de rondleiding ging de minister in gesprek met betrokkenen over onder andere STO Twente, Praktijkhavo/Technasia, Hybride Leren en de verbinding onderwijs en bedrijfsleven. Duidelijk werd dat dankzij Sterk Techniekonderwijs TCC tal van activiteiten kon ontwikkelen voor haar techniekonderwijs en instroombevordering. Aan bod in de discussie kwam onder andere de voorgenomen verbreding van de inzet van STO op niet alleen de ‘harde’ profielen, maar ook op bijvoorbeeld het profiel Zorg & Welzijn.

In gesprek blijven met student

De minister vroeg aan TechYourFuture wat zij als essentieel ziet voor instroombevordering in de techniek. Maria Hendriks, directeur TechYourFuture: “De continuering van aandacht voor en inzet op instroombevordering is belangrijk door de hele leerlijn heen, van vmbo, mbo en hbo tot en met wo.” Maria pleitte ervoor, ook vanuit STO, niet alleen meer aandacht te geven aan het realiseren van een daadwerkelijk doorlopende leerlijn, maar daarbinnen ook voortdurend met de leerlingen en student in gesprek te blijven.

Minister bedankt voor oprechte interesse

Tot slot bedankte Marijke Schipper de minister Mariëlle Paul voor haar bezoek en oprechte interesse. Twente Board kan terugkijken op een gevarieerd en inhoudelijk zeer betrokken werkbezoek. 

Lees meer over: #onderwijs