Onderzoek naar optimaal functioneren van Learning Communities

Digitale veranderingen gaan snel en hebben veel impact op organisaties. Continu bijblijven en personeel hierin goed meenemen is een grote uitdaging voor velen. Samenwerken en kijken over de grenzen van het eigen bedrijf is steeds meer nodig.

 

In het kort

  • UT en Saxion kijken samen naar optimale werking Learning Communities in nieuw onderzoek

Global Goal

global goal icon

Learning Communities (LC’s), waarin bedrijven en kennisinstellingen samenwerken aan nieuwe oplossingen, moeten helpen nieuwe, ingewikkelde vraagstukken het hoofd te bieden. Samenwerken in deze communities levert echter ook weer nieuwe uitdagingen op. Onlangs startte daarom het project Clic-it. In dit onderzoek wordt gekeken wat nodig is om dergelijke samenwerkingsverbanden het beste te laten functioneren. 

Samen leren, werken en innoveren is belangrijk om mee te kunnen gaan met complexe en innovatieve ontwikkelingen. In verschillende sectoren ontstonden in de afgelopen jaren leeromgevingen in verschillende vormen, zoals hubs, fieldlabs of expertisecentra. Maar vaak liepen zij tegen dezelfde vraagstukken aan; hoe houden we alle partijen aangehaakt, hoe delen we opgedane kennis en komen we tot gezamenlijke doelen en resultaten? Nieuwe ontwikkelingen en oplossingen vragen veel kennis en vaardigheden van medewerkers en organisaties moeten hun dienstverlening en producten er steeds weer op aanpassen en blijven innoveren is onvermijdelijk. Bijblijven door blijven leren dus.

Nieuwe uitdagingen

“Goed samenwerken is best ingewikkeld”, weet hoogleraar Maaike Endedijk van de Faculteit Behavioural, Management and Social Sciences (BMS) van de Universiteit Twente. Onlangs startte zij als projectleider het onderzoeksproject Clic-it waarvoor wetenschapsfinancierder NWO een subsidie beschikbaar stelde van één miljoen euro. “In ons onderzoek kijken we naar vijftien Learning Communities, verspreid over het hele land. We willen ze bestuderen en bekijken hoe je ervoor zorgt dat deze samenwerkingen ook echt wat opleveren. We hopen hiermee uiteindelijk de digitale transformatie binnen deze LC’s te versnellen”, legt ze uit. 

Opzet onderzoek

Het onderzoeksproject zelf is ook weer een samenwerking tussen verschillende partijen. Saxion Hogeschool, Hanzehogeschool Groningen, Fontys Hogeschool en Hogeschool Windesheim zijn medeaanvragers van de subsidie. Aan het onderzoek werken vijftien Learning Communities mee, waarin ruim 500 bedrijven en acht kennisinstellingen verenigd zijn. “We willen de eerste twee jaar vooral gebruiken om kennis op te halen door alle LC’s met elkaar te verbinden en goed te kijken hoe ze werken en wat het oplevert. De laatste twee jaren worden vervolgens gebruikt om een platform op te zetten waarop tools, methoden en andere handvatten te vinden zijn die dergelijke samenwerkingen ondersteunen. Dit moet een online omgeving worden, die (startende) LC’s helpt de digitale transformatie te versnellen. Het platform moet na die vier jaar in beweging zijn en moet functioneren als een duurzaam netwerk waar je van elkaar kan leren. We zijn nu druk bezig met het vinden van de juiste mensen voor het project en het plannen van veel gesprekken. Het begin is er.”

 

Datum: 17 november 2022 |

Bron tekst: Universiteit Twente |

Auteur: Marloes Neeskens

Lees meer over #ict